Meld fra til kommunen når bygget er ferdig

Har du satt opp en garasje, tilbygg eller annen bygning som er unntatt søknadsplikt, må du gi beskjed til kommunen. Kommunen trenger opplysningene for å oppdatere sine digitale kart og registrere i matrikkelen (offentlig register for bygninger) med oppgitte bruksareal.

 

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" (Skjemaer).

For å bekrefte at tiltaket ikke er søknadspliktig ber vi om å vedlegge:

  • Enkelt kart som viser tiltakets plassering og avstand til nabogrense.
  • Tegning eller bildet som viser tiltakets karakter og viktigste mål. Husk møne og gesimshøyde.

Bilde viser møne og gesimshøyde

 

Kartet med avstand til nabogrense kan du lage selv.

         Fremgangsmåte:

         - åpne eByggWeb.

         - Finn eiendommen din

         - skriv ut kart

Her skriver du ut kartet

         - tegn inn avstand til nabogrense. For eksempel

 

Slik kan du vise avstand til nabogrense

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund