I Kristiansund skapes kunstopplevelser for døvblinde

Skapende kunstnere sammen med fagpersoner fra Statped har en ukes tid jobbet med å utvikle kunstopplevelser for døvblinde.

Utgangspunktet

Kunstnerne Morten Minothi Kristiansen og Ulrik Ibsen Thorsrud skapte sin interaktive konsertinstallasjon «Den elektriske tannlegestolen» i 2021.  Det er en konsertinstallasjon, med en 50-talls tannlegestol og et ombygd trøorgel som utgangspunkt. Én og én publikummer sitter i stolen, og improviserende musikere gir hver enkelt en spesialkomponert minikonsert. 

-Den er helt klart et produkt av utvikling i koronaens tid. Vi kjøpte selve stolen før korona og i pandemiens ånd måtte vi skape noe for en liten målgruppe. Dette slo an og nå ønsker vi å utvikle et nytt produkt basert på vår kunnskap og de erfaringer vi har gjort oss med bruken av “tannelegestolen” for de hørende og seende, forklarer kunstner Ulrik Ibsen Thorsrud.

Det er prinsippene og teknologien bak “tannlegestolen” er utgangspunktet for kunstopplevelsen for døvblinde som nå blir videreutviklet i Kristiansund sammen med ulike bidragsytere. Det taktile og sensoriske skal tre frem for at døvblinde barn kan kunne oppleve musikken som lages.  

pc folk ledninger - Klikk for stort bildeMusikerne Morten Minothi Kristiansen og Ulrik Ibsen Thorsrud kobler ledninger for at musikkens som skapes kan oppleves som vibrasjoner og flytte seg rundt på matten. Ingunn Strand

Ide og mål

-Med prinsippene og teknologien bak “Den elektriske tannlegestolen” har vi en plan om å utvikle en mobil kunstopplevelse for døvblinde mennesker. Vi ser for oss en passe stor madrass som er koblet til en styreenhet. Her skal den enkelte person kunne styre impulsene selv alternativt at de som hjelper vedkommende skal kunne gjøre dette, forklarer Morten Minothi Kristiansen. Denne uken jobber vi med en prototyp som vi håper å ha klar et utkast til før vi returnerer til Oslo på fredag, forteller han videre.

Samarbeid på tvers av fagdisipliner

Programmet for uken kunstnerne jobbet i Kristiansund har vært fylt med mye eget arbeid for videreutvikling av "av det taktile teppet”.  I tillegg har de hatt møter med ulike andre fagdisipliner som rådgivere i tjenestedesign, industridesigner, rådgivere innenfor den offentlige kultursektoren og programmering.

Utviklingen av “det taktile teppet” er både på det teknologiske plan i tillegg til at det diskuteres, form, farge, innhold opp mot målgruppen. I arbeidet med utviklingen av kunstopplevelsen for de døvblinde er det mange tema som diskuteres. Nevner noen få av temaene som kom opp under;

folk pc ledninger - Klikk for stort bildeHer spilles det musikk som kan føles. Og det diskuteres hvordan musikken kan oppleves for en som er døvblind. Ingunn Strand
  • Hvor stor skal “det taktile teppet”  være?
  • Hvilke farger skal “det taktile teppet”  ha?
  • Hvem skal kunne spille musikken?
  • Skal musikken være forhåndsinnspilt?
  • Skal Spotify kunne spilles av?
  • Størrelsen på kontrollene, skal den kanskje være som en hårbørste?
  • Tekstur på teppet?
  • Hvordan skape lydinnhold som gir best vibrasjoner?
  • Hva ønsker målgruppen?

Og alle svarene finnes kanskje ikke ennå. Under oppholdet i Kristiansund var ett av målene at mange ulike fagdisipliner skulle kunne komme med spørsmål, tanker og ideer for å få dette produktet så godt som mulig.

Produktutvikling tar tid. Det var flere som fikk teste prototypen mot slutten av uken i Kristiansund. Og snart vil noen i målgruppen også kunne teste “musikk-teppet” og etterhvert vil kunstopplevelsen kunne masseproduseres, forhåpentligvis.

Produkt

Dette produktet skal kunne gi døvblinde muligheten til kunstopplevelser på egne premisser, de skal kunne føle musikken som de eller andre skaper. Dette skjer ved at en haptisk motor og små høytalere skaper vibrasjoner som den døvblinde kan føle på kroppen.

Hege Krog og Håkon Lie som jobber i Statped innenfor området tegnspråk og døvblindhet. tok turen til Kristiansund for å bidra til at det nye produktet blir godt tilpasset den døvblinde målgruppen. 

-Når du mister en eller flere sanser skjerpes de du fortsatt innehar, og du blir ekstra opptatt av det taktile. Dette medfører at denne målgruppen nok ikke trenger så store vibrasjoner før opplevelsen blir nok, forteller Håkon Lie.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er en del av ADA kunstlab, som er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Kulturtanken, støttet av Sparebanken Møre.