• Renovasjon, Innsamling

  Renovasjon - endringer i forbindelse med pinsa

  23.05.2015

  I forbindelse med pinsa blir det noe endring i tidene for henting av avfall. Mandagsrute restavfall for Innlandet/Kirkelandet kjøres tirsdag 26. mai. Mandagsrute papir for Goma kjøres onsdag 27. mai. Mandagsrute plast for Frei kjøres torsdag 28. mai. Abonnenter som setter frem dunkene må merke...

 • Nordmørskommunene

  Felles utredning for Nordmørskommunene om ny...

  21.05.2015

  Kommunene som er med i ORKidé-samarbeidet på Nordmøre starter nå en felles utredning av mulige fremtidige kommuner på Nordmøre. Til sammen 12 alternativer utredes, og rapportene skal være ferdig i starten av november.

 • Hagelin - byggearbeid hovedrenseanlegg

  God framdrift i byggearbeidene på Hagelin og...

  21.05.2015

  Arbeidet på det nye hovedrenseanlegget på Hagelin går som planlagt. Deler av grunnflata er allerede støpt. Nærmest sjøen er man i full gang med å sette ned pæler som skal støtte opp bygget. Kommunen har som oppdragsgiver ukentlige byggemøter og god dialog med entreprenør. Det foretas...

 • folkemengde

  24 528 innbyggere i Kristiansund pr 1. april 2015

  21.05.2015

  Folketallet i Kristiansund har økt med 21 siden 1. januar i år og utgjør 24 528 personer per 1. april. Dette går frem av en fersk statistikk utgitt av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Molde har 26 467 (+75) og Ålesund 46 479 (+163).

 • Reduksjonstiltak - Status per 18 mai 2015

  Status budsjettreduksjon per 18. mai 2015

  20.05.2015

  Bystyret vedtok i slutten av april i år, en omfattende plan for å redusere kommunens utgifter. Dette for å gjenvinne økonomisk handlefrihet. Grafen viser status på tiltakene og oppdateres hver uke.

padlock