• Spyling av vannledningsnettet

  Spyling av avløpsnettet i Skolevegen torsdag 2...

  02.07.2015

  Avløpsledningsnettet i Skolevegen på Rensvik blir spylt torsdag 2. juli fra klokken 16 og utover kvelden. I forbindelse med arbeidet kan det forekomme noe lyd og lukt fra sluker i husene. Hvis det oppstår lukt så vil lukten fjernes ved etterfylling med vann i sluken.

 • Ny byggesakforskrift

  Forenklinger i byggesaksforskriften fra 1. juli...

  01.07.2015

  Fra 1. juli 2015 kan man bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. I forbindelse med forenklingen har Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har...

 • Reduksjonstiltak - Status per 29 juni 2015

  Status budsjettreduksjon per 29. juni 2015

  30.06.2015

  Bystyret vedtok i slutten av april i år, en omfattende plan for å redusere kommunens utgifter. Dette for å gjenvinne økonomisk handlefrihet. Grafen viser status på tiltakene og oppdateres hver uke. (Trykk på grafen for større bilde). "Fremdriftssøylene" skal etter planen stige hver uke. Ved...

 • Kommunereformen logo

  Innbyggerundersøkelse om kommunereformen avsluttet

  29.06.2015

  På oppdrag fra Orkidé har det i juni vært gjennomført en innbyggerundersøkelse om kommunereformen. For Kristiansund har dette vært i form av telefonintervju samt at de som ville kunne fylle ut et elektronisk skjema via kommunens hjemmeside. Innsamling av data til undersøkelsen er nå avsluttet...

 • Kommunereform nordmøre.jpg

  søndag 28. juni er siste frist for å delta i...

  26.06.2015

  I forbindelse med arbeidet med kommunereformen gjennomfører vi nå en elektronisk innbyggerundersøkelse. Her kan innbyggerne si sin mening om reformen, og hvilke kommuner som kan være aktuelle å slå sammen til en ny og større kommune. Siste frist for å delta i undersøkelsen er søndag 28. juni...