Brannmur

Brannmur er til for å beskytte brennbare flater fra varmen som kommer fra ildstedet. Fort at brannmuren skal gi god nok beskyttelse må den møte visse krav til  materiale, dimensjoner og konstruksjon.

Typegodkjent brannmur

Brannmur som er typegodkjent, krever brannteknisk dokumentasjon som angir bruksområder. Dette gjøres hos et akkreditert selskap. Alle typegodkjente brannmurer skal ha monteringsanvisning som angir bruksområde. Normalt vil et slikt bruksområde vær bak og til side for ildsted. Typegodkjente brannmurer kan være i svært ulike materialtyper, eksempelvis tynne plater av blandingsbetong, glass eller kalsiumsilikatplate (min 50 mm tykkelse). Alle disse må ha dokumenterte egenskaper som brannmur.

Tradisjonell brannmur

Brannmurer uten dokumentasjon skal ha en tykkelse i minst 100 mm og vær utført i teglstein, betong, betongstein, porebetong eller lettklinker. Brannmur kan pusses og males, eller kles med steinprodukter som hellimes mot brannmuren slik at sprekkdannelser vil oppdages. Tapet på brannmur kan ikke komme nærmere ildsted eller røykrør enn 300 mm.

Tester har vist at eldre ildsteder uten dokumentasjon kan gi for høy temperatur bak tradisjonelle brannmurer, selv med en avstand på 25 cm mellom ildsted og brannmur. Det er derfor nødvendig å sørge for at temperaturen mellom brannmuren og ildstedet reduseres. Tidligere ble det benyttet en luftespalte mellom brannmuren og den brennbare veggen. Dette har vist seg å være svært uheldig fordi luftespalte tettet seg med støv og pyntestein ol ble benyttet utenpå brannmuren og tettet luftespalten. Dette bør derfor løses med skjermplate mellom ildsted og brannmur. Luftespalten bør ha et minimum mellomrom på 15 mm. Avstand mellom ildsted og brannmur skal fortsatt være 100mm.