Fresing av skorstein

Brannforebygger freser skorstein fra loft - Klikk for stort bilde

 

 

Uheldig fyringsmønster, våt ved, dårlig isolerte og utette skorsteiner kan gi dannelse av beksot som kan føre til skorsteinsbrann. Denne type sot er vanskelig å fjerne med ordinær feiing og en må foreta fresing av skorsteinen.

Ved fresing brukes et spesiallaget feierredskap som gjør at den harde soten i skorsteinen løsner. Under fresing vil det oppstå mer trykk i skorsteinen enn ved ordinær feiing. Stenging av spjeld og luker er dermed ekstra viktig under en freseprosess. Huseier selv er ansvarlig for eventuelt sot og støv som kan trenge ut av skorstein og ildsted grunnet utett røykrør og dårlige tildekninger av ildsted i forbindelse med fresing og feiing

Siden beksot i skorsteinen skyldes uheldige fyringsvaner eller feil ved fyringsanlegget, vil brannforebyggeren ved fresing informerer huseier om hva som må til for å unngå dette. 

Nordmøre interkommunale brann og redningstjeneste foretar slike tjenester på bestilling. Fresing av skorstein kan bestilles til servicetorget 71 57 40 00 eller eventuelt på vår e- post. Benyttes e- post, oppgi ditt telefonnummer og adressen det gjelder, så ringer vi tilbake.