Fritidsboliger

Fritidsboliger er nå sidestilt med vanlige boliger når det gjelder feiing og tilsyn. Eier du fritidsbolig i vårt område kommer vi gjerne innom for å se til at alt er i orden med brannsikkerheten.

For å komme på besøk på din fritidsbolig eller hytte ønsker vi informasjon om bygningen på forhånd. Dette kan være type ildsted, antall skorsteiner og distanse fra nærmeste vei. Skjemaet for å fylle inn disse opplysningene finner du her:

Skjema for opplysninger om fritidsbolig