Montering av ildsted

Installasjon av nytt ildsted er meldepliktig. Hvert år selges om lag 75.000 ildsteder i Norge. De aller fleste er vedfyrte. Det er viktig å tenke på at man egentlig har et «bål midt i stua» når man har et ildsted. Derfor stilles det strenge krav til ildstedet og til hvor man setter det opp.

Nytt ildsted

Hva må du huske på du jeg skal kjøpe ildsted? Ildsteder finnes i mange størrelser og varianter. Det kan være fristende å velge ildsted etter utseende, men hoved fokus bør være på ildstedets funksjon. Man kan ta utgangspunkt at oppvarmingsbehovet er 60-80w pr m2. Ildsteder som er godkjent i Norge skal:

  • Ha bruks- og monteringsveiledning på norsk eller et skandinavisk språk
  • Være CE- merket
  • Være godkjent etter den norske standarden NS EN 13240, 13229, 15250 eller 12815
  • Ildstedet må være rentbrennende (tilfredsstille utslippskravene i NS-3059 og NS3058. Her finnes det unntak)

Være testet ved et akkreditert selskap for partikkelutslipp

  • RISE Fire Research (Norge og Sverige)
  • Teknologisk Institutt (Danmark)
  • Rhein Ruhr Feuerställe (Tyskland)

NB: Husk å melde i fra til Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste når nytt ildsted er montert eller at det er foretatt vesentlige endringer.

Melding om montering av ildsted-skjema

Er du i tvil, ta kontakt med Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.

Montering av ildsted

Hvem kan montere ildsted? Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør. Oversikt over sertifiserte montører fra Norsk varme

Avstand til brennbare materialer (vegg, gulv osv.) skal være opplyst om i monteringsanvisningen til ildstedet som skal installeres.

Må man søke om å installere ildsted? Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen. Vi anbefaler at du får et monteringsbevis av montøren. Dette skal være ferdig utfylt og signert av montør. Behold originalen i huspermen og send en kopi til Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.

NB: Skal ildsted og ny skorstein monteres samtidig eller i bolig under oppføring er ildstedet søknadspliktig som en del av varmeanlegget.