Sotluke

Det er sotluke nederst på skorsteinen for at det skal være mulig å ta ut sot.

Sotluka skal enkelt kunne åpnes og lukkes, må ikke mures eller males igjen. Den må være tett for å hindre utsoting og låsen må være i forskriftsmessig stand. Husk at sotluka må vedlikeholdes, hengsler og lås må smøres med jevne mellomrom.

Avstand fra sotluke til brennbart materiale må være minst være 300 mm. Avstandskravene gjelder i alle retninger, oppover, nedover, rett fram og til begge sider. Avstand fra sotluka til røykrør bør være minimum 20 cm.

Det er samme krav for både sotluke nederst på skorsteinen og feieluke øverst på skorsteinen. Det er også et tilleggskrav til å ha en ubrennbar plate på gulv under og foran feieluke som skal dekke hele feielukens bredde samt rekke minimum 30 centimeter ut på gulv foran feieluken.

Utbedring av feil

Utbedring av sotluke for nært brennbart materiale kan bl.a. gjøres på følgende måter.

  1. Brennbart materiale fjernes.
  2. Brannmursplate, for eksempel silikaplater, supaluxplate eller annen plate   med tilsvarende egenskaper og som også har overflate klassifisert In1 (metallplater kan ikke brukes), påsettes på aktuelt område på vegg. Plata kan males eller dekkes med ubrennbart materiale som flis, stein eller metall.
  3. Brannstein/sotlukestein for den aktuelle skorsteinstypen(Leca sotlukestein for Leca skorsteiner, Icopalstein for Icopalskorsteiner etc.) kan settes inn i sotluka dersom skorsteinen er en elementskorstein. Er skorsteinen eldre enn fra 1994 må steinen tilpasses. Med brannstein på plass i sotluka, må avstanden til brennbart materiale være iht. kravene som står i dokumentasjonen/monteringsanvisningen som følger steinen. Ildfast stein kan benyttes i teglskorsteiner under forutsetning av at den er minimum 100 mm tykk, dekker hele sotlukeåpningen og at den kan tas ut med et enkelt håndgrep. Siporex kan også brukes under samme forutsetninger som foran, den skal dekke hele arealet til sotluken, tykkelsen skal være tilnærmet lik skorsteinen.
  4. Sotluka kan flyttes til en annen side av skorsteinen.

Detaljert lesning

Dersom noen skulle ønske å sette seg inn i detaljene rundt kravene til sotluken, kan de bruke lenkene under:

Statens bygningstekniske etats temaveiledning om fyringsanlegg melding Ho-2/2003

NS-EN 1443 - Skorsteiner generelle krav (kjøp kreves)

Brannlovens Forskrift om brannforebyggende kapittel 2, som gjelder forebyggende plikter for eieren av byggverk.