Takstige og tilkomst

Brannforebyggerne våre trenger godkjent tilkomst til skorsteinen for å kunne utføre jobben på en sikker måte. En takstige beskytter våre brannforebyggere fra fall og hindrer skade på taket ditt. Eiendommer med manglende muligheter for tilkomst vil ikke få utført feiing.

 

Stige opp til tak festet med stropp - Klikk for stort bildeStige til tak

 

På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, må det monteres standardisert stige eller sørges for likeverdig sikring. Det er huseiers ansvar at dette er i orden. Vi har følgende krav for tilkomst: 

Feste i bærende konstruksjoner

 God korrosjonsbeskyttelse

Montert etter monteringsanvisning

Leverandørens dokumentasjon

Innfestningsutstyr til takstiger er ofte tilpasset den enkelte tekningstypen

Samme krav for gangbaner som takstiger. Skorsteiner som er høyere enn 1,2 meter over tak må det være plattform eller feieluke.

Alle tak med helning og/eller fare for fall skal ha takstiger. 

Har bygget flere skorsteiner skal det være takstige til hver av skorsteinene, eller gangbro mellom skorsteinene.

Takstigen må plasseres i ​umiddelbar nærhet av skorstein. Er takstigen plassert for langt unna skorsteinen, vil dette medføre en komplisert arbeidsoppgave eller i ytterste konsekvens ingen feiing. Takstige må plasseres slik at det er enkelt å demontere toppen av pipehatten, enkelt å kunne inspisere ned i og rundt skorsteinen samt enkelt å utføre feiing.

Skisse for tilkomst til feiing

 

Prinsippskisse - tilkomst ved feiing

 

 

Eksempler på takstiger