Videokontroll av skorstein

Er du usikker på om det er noe feil med skorsteinen din, eller har du kjøpt deg ny bolig? Da er det kanskje på tide å ta en utvidet sjekk.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste kan tilby videokontroll av skorstein. Vi bruker videokontroll for å undersøke den innvendige tilstanden på skorsteinen.

Kontrollen utføres ved at et kamera blir senket ned og filmer hele skorsteinsløpet. Etter videokontrollen blir det utarbeidet en rapport som beskriver tilstanden. Hvis den viser avvik i forhold til lover / regelverk vil dette også bli beskrevet. Rapporten sendes oppdragsgiver og gir et godt grunnlag for å vurdere videre tiltak som bør iverksettes.

Noe av det som kan bli oppdaget i forbindelse med videokontroll er:

  • Krater, skade på skorstein
  • Sprekker, riss i skorsteinen
  • Feilmontering av skorsteinselementene
  • Feil/ manglende røykrørsinnføring (Innmuringstuss)
  • Mangelfulle tettinger fra tidligere røykrør/ildsteder
  • Røykrør som går for langt inn i pipen, eller for kort
  • Ødelagte sot-/feieluker
  • Vi kan også oppdage ledninger, kvister, reir, mm.

Nordmøre brann og redning foretar slike tjenester på bestilling.