Idrettsanlegg i Kristiansund kommune

Vi har et rikt utvalg av ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i vår kommune. Her kan du finne ut mer om disse. 

Prisliste Atlanten idrettspark 2024 (PDF, 154 kB)

Anleggsregisteret viser en oversikt over alle idrett- og friluftsanlegg i Kristiansund kommune (du må selv legge inn fylke og kommune i søkefeltet på siden).

Hvis du ønsker å leie et idrettsanlegg må du du fylle ut dette skjemaet.

Illustrasjonskart over idretts- og nærmiljøanlegg i Kristiansund kommune - Klikk for stort bildeIllustrasjonskart over idretts- og nærmiljøanlegg i Kristiansund kommune. Kart fra fra Anleggsregisteret.no
  • Ordinære idrettsanlegg er anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet. Anleggseiere er enten private idrettslag eller kommunen. Anleggseier disponerer selv sitt anlegg og eventuell utleie av disse.
  • Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, beliggende i tilknytning til bo-/eller aktivitetsområder. Disse er frie, allment tilgjengelige for egenorganisert fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig. Kan unntaksvis brukes til organisert idrettslig aktivitet.

Artikkelliste