Aktuelle hendelser som gjelder lukt i utemiljø

Det har vært en utfordrende luktproblematikk i Kristiansund i flere år. Her kan du finne oppdatering fra kommunen om luktkildene, status og tiltak som er igangsatt og ikke minst tiltak som er planlagt.

Artikkelliste