Hvilken ungdomsskole hører vi til?

Hele kommunen utgjør en krets for ungdomstrinnet. Elever plasseres på en av skolene i den geografiske kretsen. Til vanlig skal det være skolen som er nærmest elevens bosted. 

Opptaksområde - ungdomskoler
Ungdomskoler Kapasitet Veiledende opptaksområder
Atlanten ungdomskole 360 elever Kristiansund
Nordlandet ungdomskole 360 elever Kristiansund
Frei ungdomskole 360 elever Kristiansund

 

Opptaksområdene for skolene i Kristiansund ligger her: