Vi starter gravearbeider i forbindelse med en vannlekkasje ved Dalabergan 3 i morgen.

Laila Karlsvik på personalavdelingen er nå sertifisert som faktaundersøker. Ytterligere fire skal sertifiseres.

Kristiansund kommune sitt regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på nærmere 20 millioner kroner.

Tirsdag i neste uke starter vi med graving i Strandgata. Det skal settes opp nye, smarte gatelys og i samme renn legges det nye strømledning og fiber.

Gjenbrukshallen på Hagelin er stengt i dag, torsdag 8. februar. Åpner igjen som vanlig tirsdag 13. februar.

Mandag var det mønsås på nye Karihola barnehage. Entreprenør og håndtverkere er i rute til åpning etter sommerferien. Godt humør og godt samarbeid preger byggeplassen.

I henhold til §17-4 i plan- og bygningsloven varsles det at Kristiansund kommune starter forhandlinger om utbyggingsavtale med Rastarkalv Eiendom AS angående utbygging av Ådalsgrenda boligfelt.

Vannet i Norddalsveien og Bergveien blir borte i dag grunnet utbedring av ledningsnettet

Det er et skrikende behov for vernepleiere i Kristiansund kommune. Nå kommer vernepleierutdanningen 
som deltidsstudie til Kristiansund, og kommunen lover fast jobb til de som tar studiet.