Den nye skolen til Kristiansund får navnet Folkeparken skole

20. mars 2024 holdt hovedutvalg for skole, barnehage og kultur et hovedutvalgsmøte på Teams hvor de behandlet saken om valg av navn for den nye skolen som ligger lokalisert på Goma. Etter en kort debatt ble administrasjonens innstilling om at skolen burde hete Folkeparken skole vedtatt. 

Navneforslaget kom fra innbyggerne i Kristiansund, som fikk muligheten til å foreslå navn til den nye skolen gjennom et spørreskjema på kommunen sine sider. 

Totalt ble det sendt inn 206 navneforslag, bestående av forslag fra elevene ved Dalabrekka og Goma skole, foreldre, ansatte og byens befolkning. Forslagene inkluderte også en begrunnelse fra innsender. 

Folkeparken skole var et av de mest populære forslagene, med minst 26 separate navneforslag. 

Rektor Kjell Arne Haugan gikk gjennom forslagslisten sammen med kommunalsjef for oppvekst Olaug Haugen og bestemte administrasjonens innstilling etter disse kriteriene: 

I vurderinga som er gjort har rektor og kommunalsjef lagt vekt på følgjande element i valg av navn: 

  • Eit navn som er i nærområdet til skolen, og viser kvar skolen ligg geografisk 
  • Eit navn som verkar inkluderande for elevar frå fleire bydeler 
  • Eit navn som bind saman 
  • Eit navn som kan gje identitet til skolen sin aktivitet og miljø

De la også ved to av begrunnelsene som argumenterte for Folkeparken skole:

Folkeparken skole er et passende navn fordi det reflekterer skolens tilknytning til lokalsamfunnet og naturen, samtidig som det fremhever skolens mål om å være et åpent og inkluderende læringsmiljø. Ved å velge et navn som er dypt forankret i lokalområdet, bidrar det til å bygge identitet og stolthet blant elever og ansatte. Navnet signaliserer også en forpliktelse til utendørs læring og miljøbevissthet, i tråd med skolens fokus på bærekraft og natur.

Skolens nærmeste nabo og en viktig del av byens natur og rekreasjonsområde. Folkeparken ligger fint mellom de to skolene som nå slås sammen. Mange foreldre og barn av begge skoler har et forhold til området både i navn og bruk.

Hovedutvalget vedtok administrasjonen sin innstilling mot en stemme.