Formannskapet vedtok 11.2.2020 at forslag til rullering av Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023, legges ut på offentlig høring i henhold til PBL § 11-2.

Frist for innspill til handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet er 30. mars 2020.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 legges detaljregulering for R-285 Rv. 70 Vikansvingen - kontrollplassen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i hovedutvalg for plan og bygning 03.02.2020, sak 7/20.

   

 

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur vedtok 05.02.2020 å legge forslag til planprogram for ny kommunedelplan for kultur 2021-2030 ut på høring og offentlig ettersyn.

  

Kulturmidlene deles ut til lag, foreninger og organisasjoner som har kunst, kultur, idrett og friluftsliv som sin hovedoppgave/hovedformål.  

 

Søknadsskjema for allmenne kulturformål finner du her.

Søknadsskjema for idrett og friluftsliv finner du her.

Husk å sette deg inn i gjeldene retningslinjer (PDF, 132 kB) før du søker.

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune har sendt et forslag om reduksjon i rutetilbud for buss ut på høring. Høringsfristen er satt til mandag 10. februar.

I vinterferien starter friluftsrådet opp et nytt tilbud for barn mellom 9-14 år i Kristiansund.

Les mer og meld deg på her.

 

Her kan du se direkte video fra Rådhusplassen i Kristiansund

 

Bli med på 5-landsmarsjen 28. desember og feir det nye året med fakkeltog og fyrverkeri den 31. desember. 

Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

Visma Enterprise oppdateres mandag 16. desember fra klokken 13.00 og ut dagen. Systemet blir utilgjengelig i tidsrommet oppdateringen pågår.