Kristiansund kommune skal revidere arealdelen til sin kommuneplan. Det varsles derfor oppstart av dette arbeidet, i henhold til pbl. § 11-12.

Her finner du presentasjonene som ble brukt i allmøtene 7. januar i bystyresalen.

Møre og Romsdal fylkeskommune har søkt om ny lokalitet i sjø for akvakultur av tare i Kristiansund kommune. Anlegget er planlagt brukt til testdyrking og undervisning. Arealet (70 da) ligger ved Klovningen sør for Inngripan. Midtpunkt for lokalitet Klovningen er oppgitt til : N 63° 10,944 Ø7° 39,198 WGS84. Søknaden er lagt ut til offentlig høring i perioden 3.12.-31.12.2018.

Her er søknadsdokumentene

Forslaget behandles i bystyret 18. desember 2018.

Har du noen gang tenkt på at det smilet du gir til en annen, kan være det eneste smilet en person får i løpet av dagen?

Har du noen gang tenkt på hvor godt det er å møte noen som ser deg i øynene og sier hei?

Har du noen gang tenkt på hvordan dagen din hadde vært uten venner og familie rundt deg som du vet er glad i deg uansett hva du har oppnådd den dagen?

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Vi skal gjøre utbedringer på vannledningen i Fredriciaveien i morgen. Det gjør at vannet forsvinner en periode.