Arbeidsmiljøkonferansen 2023

Arbeidsmiljøkonferansen med temaet "Nærvær og godt arbeidsmiljø" gikk av stabelen i midten av mars i Molde. Konferansen er arrangert av partssamarbeidet i fylket sammen med arbeidsgiverrepresentant.  

Besøk i forbindelse med ERASMUS+

Enhetsleder Elin Mari Strømsholm søkte i 2020 om midler fra ERASMUS+. Disse fikk hun innvilget og vi har det siste året benyttet disse midlene til ulike læringsaktiviteter. I begynnelsen av mars hadde Opplæringstjenesten besøk fra Gävle kommune i Sverige.  

R-323 Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nerdalen avløpsanlegg

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for Nerdalen avløpsanlegg. Arbeidet utføres av Asplan Viak på vegne av Kristiansund kommune. 

17. mai 2023 i Kristiansund

Kristiansund kommune har startet planleggingen av feiringen av 17. mai i år. Ønsker du, med ditt lag eller forening, å bidra, melder du deg på via link lenger ned i artikkelen.  

Kulturmidler 2023

Kulturmidler er fellesbetegnelsen på frie midler vedtatt i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av det brede kulturfeltet. Formålet er å stimulere eksisterende og nye kulturaktiviteter i kommunen. Vi har i år forenklet søknadsprosedyren for kulturtilskudd. 

Helgens brøyting

Hele brøytelaget har vært ute og brøytet denne helgen. Fokus har vært å brøyte veier for snø. Rydde vekk snø må komme seinere.  

Det brøytes for fullt

Alt brøytemannskap er på jobb denne snøfulle helgen. Dog må disse menn og kvinner også hvile litt innimellom snøbygene. Fokus er å brøyte veiene for snø, rydding av snøhauger og slikt må komme i andre rekke.  

2. klasse på Frei barneskole har laget musikkvideo til Dovregubbens Hall

Snøen gir unike muligheter til lek og læring. Tidligere i år har 2. klasse på Frei barneskole laget en musikkvideo til Dovregubbens Hall. 

R-320 Detaljregulering for ny barneskole på Goma

Hovedutvalget for plan og bygg vedtok den 27.02.2023, sak 9/23, å sende forslag for detaljregulering av ny barneskole på Goma på høring og offentlig ettersyn.

The Origin Series

6. mars var det offisiell presentasjon kunstverket "The Origin Series" på Kristiansund bibliotek. Her deltok smykkekunstneren selv, Reinhold Ziegler fra Kristiansund, med et spennende foredrag der han fortalte om det filosofiske grunnlaget for sitt kunstnerskap.