Vidar Dyrnes er kommunens nye Byingeniør

Det var som sommervikar, dog for noen år siden, Vidar ble introdusert til Kristiansund kommune som arbeidsgiver. Her så han muligheten til å jobbe med fag, han har jo et sterkt fokus på faget sitt, sammen med det han da opplevde som et utrolig godt arbeidsmiljø. "Dette er noe jeg virkelig ønsker å videreføre, altså det utrolig gode arbeidsmiljøet og å sørge for at vi holder så høyt fokus på fag som i dag" - forteller Vidar Dyrnes.  

Helikoptertrafikk over Kvernberget

Det skal flys stein på Kvernberget nå på fredag, mandag og neste fredag.  

Markering av 22.juli i Kristiansund

Invitasjon til markering av 22.juli ved Minnestedet ved Kirkelandet kirke kommende fredag.  

Omvisning på Viken gard

Denne uken fikk både politikere og administrative medarbeidere omvisning på Viken gard.  

Freihallen overtas av Kristiansund kommune

En epoke er over når Gunnar Murberg i dag overlater Freihallen til kommunen etter 35 års tjeneste som daglig leder.         

Saksbehandlingstiden økes

Ved Seksjon forvaltning, helse og omsorg vil saksbehandlingstiden øke. Årsaken er stort press på tjenestene akkurat nå.  

Forurensningsforskriften kapittel 7 blir enklere å bruke

Regjeringen har vedtatt endringer i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet. De nye reglene trer i kraft 1. juli 2022.    

Geiter på beite i Kolvika

Om du ferdes i Kolvika vil du kanskje møte på en eller flere geiter. De er på "jobb" for å beite ned noe av vegetasjonen.  

Akutt vannlekkasje på Goma

Grunnet en akutt vannlekkasje på Goma har det vært nødvendig med en omkobling av vannforsyningen.  

Utmerket vannkvalitet på badevannet ved Barnebasen

Det er tatt nye prøver av badevannet ved Barnebasen i Kristiansund. Disse prøvene viser utmerket vannkvalitet.