Postlisten gir en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse, samt interne notat.

I forbindelse med overgang til ny sak-og arkivløsning, vil dette medføre forsinkelser i publisering av offentlig journal.

Her finner du saksframlegget til rådmannen i Spareprosjekt 2020-2022, inkludert vedlegg.

Det går mot en tradisjonell 17. mai i Kristiansund. Akkurat nå ser det til og med ut til at været er med oss.

Vi er kommet til den stille uken. Her er åpningstidene for de kommunale tjenestene:

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble vedtatt av bystyret i møte 9. april.

Det har oppstått et vannledingsbrudd som medfører at område på Røssern er uten vann.

Utbedringsarbeider er startet og vannet vil bli satt på så snart dette er mulig.

Her kan du lese eiermeldingen fra Kristiansund kommune, vedtatt i bystyret 18..12.2018.

 

Vi tillater oss å minne om fristen for innlevering av listeforslag til Kommunestyrevalget 2019 er satt til mandag 1. april kl 12.00.