Onsdag ble fire nye bedrifter sertifisert som miljøfyrtårn i Kristiansund. - Dette viser at det jobbes godt med klimaarbeidet i Kristiansund, sa Asle Orseth fra Miljøpartiet De Grønne.

I dag søker vi etter lekkasjer i Omsundet på Frei. Dette betyr av vannet blir borte i forskjellige soner i korte perioder.

De neste årene skal det gjennomføres omfattende gravearbeider på Innlandet. I morgen inviterer kommunen til folkemøte om arbeidet, som vil skape noen utfordringer i trafikken.

Fylkeskommunen skal oppgradere busstilbudet i regionen, og ønsker innspill fra alle reisende om sine vaner. Spørreundersøkelsen vil pågå fra nå og til etter påske. Se artikkel hos fylkeskommunen for mer informasjon.

Kristiansund kommune skal i 2018 rullere kommunens trafikksikkerhetsplan. Denne skal legges til grunn for prioritering av trafikksikkerhetstiltak i perioden 2019 til 2022. Planen omfatter riksveier, fylkesveier og kommunale veier.

I kveld har Kulturskolen premiere på teaterforestillingen "Mysteriet på Tåkedalen pensjonat". Dette er andre år på rad at kulturskolen setter opp teaterforestilling med solide innslag av dans og musikk. 

Norske Shell har i dag kunngjort at de ønsker å selge sin eierandel i Draugen-feltet i havet utenfor Kristiansund. Salget kan åpne for nyskapning, mener ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund.

Den 1. mars 2018 sendte Kristiansund kommune inn ny søknad om statlig medfinansiering av prosjektet Nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. Kommunen søker med dette på vegne av byens og regionens innbyggere og kulturliv, Operaen i Kristiansund AS og Stiftelsen Nordmøre Museum.

I hele forrige uke styrte lærerstudenter fra NTNU i Trondheim Atlanten Ungdomsskole. Samarbeidet med kristiansunds-skolen ble så bra at det frister til gjentakelse.

I morgen vil husstander i Bolga, Søberget og på Husøya være uten vann.