Onsdag 22. juli arrangerer Kristiansund kommune, sammen med støttegruppen, en minnemarkering ved minnesmerket i Svanedammen. Dette skjer klokken 14.00.

Det nye regelverket for ny koronatiltakspakke for frivillighet og idretten er klart, som forvaltes av www.lottstift.no.

Høring og offentlig ettersyn

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering og byggesak

Kristiansund kommune sin årsrapport for 2019 er nå klar. 

Bli med på Kystkulturcamp 10.-14. august!

Pris: 550,- per deltaker (for hele uken)

Påmelding innen 20. juli til eric.dullaert@gmail.com

Kristiansund kommune har fått tildelt penger for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Tildelingssum for kommunen er for 2020 på kr. 200.000,-.

Rammene for kommunale vann- og avløpsgebyr fastsettes i kommunal forskrift. Fra 2012 er kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer hjemlet i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter de overordnede rammene for gebyrene og hovedreglene om utregning og innkreving. Bakgrunnen for utarbeidelse av ny forskrift er at kommunen ønsker en mer rettferdig fordeling av gebyrene.

Kristiansund kommune har gjennomført en foreløpig kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen. Resultatet skal bli tilgjengelig i Naturbase, et nettsted, driftet av Miljødirektoratet.

Frist for innspill er 26. juni 2020 - se lenger ned i artikkelen for mer informasjon.

Allerede innsendte innspill er tatt med i saken, og det er ikke nødvendig å sende disse inn på nytt.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har to kompensasjonsordninger ute for frivillige lag og foreninger.

Les mer her.

Kontakt Møre og Romsdal fylkeskommune ved kulturavdelingen ved spørsmål.