Arbeid med å lage steinhellesti opp til Kvernberget er i gang

Det starter nå arbeid med å legge steiner som skal bli til en trapp kombinert sti opp til Kvernberget.

SMS i forbindelse med influensavaksine

I morgen onsdag 20.oktober vil det gå ut en SMS til innbyggere i Kristiansund som oppfordres til å ta influensavaksine. Dette gjelder de over 65, de med kroniske sykdommer og helsepersonell.

Invitasjon til kaffedate med Bo og habilitering 28.oktober

Bo og habilitering inviterer næringslivet, idrettslag og organisasjoner til kaffedate 28.okotber kl.13.00

Ukentlig koronaoppdatering fra Kristiansund kommune

5 nye smittetilfeller siste uke. Det dreier seg hovedsakelig om innenlands smitte etter reising. I denne fasen av pandemien går vi over til ukentlig oppdatering på smittede.

Åpen dag på kulturskolen lørdag 23. oktober!

Velkommen til kulturskolen lørdag 23. oktober kl. 12-14. Her kan du prøve ulike instrumenter, være med på åpne gruppetimer og møte lærerne våre. Kulturskolen holder til på Atlanten ungdoms- og kulturskole, Dalabergan 3.  www.kristiansundkulturskole.no 

Koronavaksine dose 3 til alle over 65 år i Kristiansund

FHI har bestemt at alle over 65 år skal få tilbud om dose 3 som en oppfriskingsvaksine. Bakgrunnen for dette er at beskyttelsen som vaksinen gir avtar etter som tiden går.

Anleggsarbeid på Nordlandet

Kristiansund kommune er i gang med en omfattende jobb med avløpssystemet jf. Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021. Det nye renseanlegget står klart på Hagelin. Mange av renseanleggene/pumpestasjonene er allerede tilkoblet anlegget på Hagelin, men det gjenstår fortsatt å få overført avløpsvannet fra Nordlandet.

Skreddersydd opplegg for influensavaksinering for noen sårbare grupper

Avdelingsleder i Kristiansund kommune, Tone Lyngvær Kvammen, informerer om at man har et eget opplegg for prematurt fødte barn. Dette gjelder spesielt de som er født før uke 32 i svangerskapet, i alderen 5 måneder og opp til fem år. Disse barna vil få et bedre og tilrettelagt tilbud om vaksine på vaksinasjonskontoret.

Klimagassberegning for Tollåsenga bofellesskap og Rokilde aldershjem

Tollåsenga bofellesskap og Rokilde aldershjem har nylig blitt rehabilitert. I forhold til utslipp av klimagassen CO2, var det en god beslutning å rehabilitere kontra bygge nytt?

Influensavaksinering i Kristiansund kommune 2021

I Kristiansund kommune kan du få influensavaksine på massevaksinering i Braatthallen eller hos fastlegen.