Krysset Furubakken åpnes for vanlig trafikk

I løpet av dagen i dag fredag 12. april. vil krysset Furubakken på Rensvik åpnes for vanlig trafikk igjen. Den midlertidige adkomsten til Idrettsveien via Rensviktunet vil i denne forbindelse bli stengt for biltrafikk.

Graving på Rådhusplassen

I disse dager graves det på Rådhusplassen.  Det skal etableres et publikumstoalett i underetasjen på Rådhuset.

Nå skal bypakken behandles lokalpolitisk

Bypakke Kristiansund har fått ny styringsgruppe etter valget i 2023 og faglig grunnlag for bypakken er klart for lokalpolitisk behandling

Knut Siems gate stenges i en dag

Knut Siems gate blir stengt, torsdag 4. april, på grunn av gravearbeider i forbindelse med vannlekkasje.

Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfag i Kristiansund

Til høsten kan du ta “Praktisk-pedagogisk utdanning, yrkesfag”, i Kristiansund. Søknadsfristen nærmer seg og er 15. april.

Nytilsatt enhetsleder i Bo og habilitering

Monica Hansen har jobbet i stillingen som enhetsleder Bo og habilitering siden 1. februar i år.

Tom Andreas Follestad Iversen – leder drift og vedlikehold

Avdelingen drift og vedlikehold i Kristiansund kommune fikk ny leder for en stund siden.

Gratis kunnskap: Prioriter bærekraft i din bedrift!

Kompetansetrappa er et program som gir deg verktøyene du trenger for å prioritere, implementere og iverksette bærekraft i din bedrift. Samlingene er gratis, men du må melde deg på! 

Den nye skolen til Kristiansund får navnet Folkeparken skole

20. mars 2024 holdt hovedutvalg for skole, barnehage og kultur et hovedutvalgsmøte på Teams hvor de behandlet saken om valg av navn for den nye skolen som ligger lokalisert på Goma. Etter en kort debatt ble administrasjonens innstilling om at skolen burde hete Folkeparken skole vedtatt. 

Barns beste og medvirkning: Oppvekstnettverk Nordmøre

Oppvekstnettverk Nordmøre arrangerte en samling på Kulturfabrikken 20.03.2024 med hovedtema: barns beste og medvirkning.