Ny tilskuddsordning

Ny tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet  

Ny ordning for å inkludere flere barn og unge i idrett og friluftsliv

200 millioner skal fordeles til tiltak som inkluderer flere barn og unge i idrett og friluftsliv.

Kanonene på Bautaen er tilbake

Det har vært gjennomført vedlikehold på de 3 kanonene, som har stått på Bautaen i lang tid.   

Åpne kontordager i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel

I forbindelse med 2. gangs høring og offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2020-2032, avholdes det åpne kontordager hvor saksbehandler er tilgjengelig for drop-in møter og spørsmål på Servicetorget.

Vedtak i Kristiansund bystyre om å signere tjenesteavtalen med Helseplattformen

Bystyret i Kristiansund kommune har i dag vedtatt å signere Tjenesteavtalen med Helseplattformen.            

Program for 17.mai 2022

Programmet for årets 17.maifeiring er klart. Du finner det som pdf og i tekst under. Med ønsker om en flott feiring til alle sammen. 17 mai program 2022 (PDF, 5 MB)  

Advokatvakten i Kristiansund

Rådgivning med advokat til Kristiansund kommunes innbyggere  

Gjennomføringen av prosjektet med nye barneskoler i Kristiansund har startet

Det er to nye barneskoler som skal bygges i Kristiansund de kommende år. Prosjektet med å gjennomføre dette arbeidet har kommet godt i gang.        

Markering av Frigjøringsdagen og Veterandagen 8.mai 2022

8.mai 2022 vil bli markert på sedvanlig måte i Kristiansund.  

Storsatsing på velferdsteknologi i Kristiansund kommune

Kristiansund kommune satser på sine medarbeidere ved å tilby kompetanseheving innenfor helse og omsorg. Denne uken var det velferdsteknologi som var i fokus i Bystyresalen.