Nordmøre tingrett har gitt Kristiansund kommune medhold i en arbeidsrettssak som en av de ansatte hadde anlagt mot kommunen. Påstander om trakassering og uaktsomhet ble blankt avvist etter en grundig prosess i tingretten. Dommen som nå foreligger, frikjenner kommunen på alle punkter.

Mandag 28. mai starter vi med oppgradering av "Gamle Kvalvågvei" på Frei. Blant annet skal det asfalteres og settes opp nye gatelys.

Onsdag 23. mai fra klokken 23.00 vil vi utføre arbeid på vannledningen i Fosnagata. Vannet vil bli borte i en periode.

Ann Iren Kjønnøy er ansatt som prosjektleder for DMS i Kristiansund. Hun jobber i dag som seniorrådgiver innen smittevern i helseforetaket, og får ansvaret med å lede utviklingen av fremtidens distriktsmedisinske senter i Kristiansund.
 

Det går så det suser med Dvalin-prosjektet ute i havet. Første modulen er løftet på plass på Heidrun-plattformen.

Prosessen med å få på plass en prosjektleder for DMS i Kristiansund har tatt tid. Nå ser det ut til at denne stillingen blir besatt om kort tid.

Det går mot en tradisjonell 17. mai i Kristiansund. Akkurat nå ser det til og med ut til at været er med oss.

Mandag 14. mai blir det vannløst en liten periode i Fagerlia på Frei. Vi skal utføre utbedringer på ledningsnettet.

Siv Aksnes og Guri Berge er forebyggende team i Kristiansund kommune. De jobber med rusforebygging blant ungdom. Statistikk og erfaring viser at dette er et tilbud det er behov for.

I morgen blir det vannløst en periode på Innlandet.