Korona - ukesrapport på den lokale smittesituasjonen

Den lokale smittesituasjonen i forbindelse med korona. Det er økende smitte både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Lokalt vedtak etter Smittevernloven § 4.1 – Kristiansund kommune

Lokalt vedtak etter smittevernloven § 4.1 i Kristiansund kommune. Vedtaket iverksettes fra neste uke.

Sammenhendende skiløyper over hele Freiøya

1. desember 2021 var en merkedag for skiinteresserte i Kristiansund og på Frei. 

Gomalandet SFO mottar Miljøprisen 2021

Gomalandet SFO tildeles Miljøprisen 2021. Det er Kultur-, næring- og folkehelseutvalget Møre og Romsdal fylkeskommune som deler ut denne miljøprisen. Begrunnelsen for tildelingen er for det store engasjementet for reduksjon av matsvinn samt formidling av gode holdninger til resirkulering og gjenbruk.

Ordfører Kjell Neergaard åpnet Desemberkonferansen 2021

Ordfører Kjell Neergaard åpnet Desemberkonferansen 2021 i Caroline Konferansesenter i dag.

Kulturtankens årskonferanse 2022 til Kristiansund!

Kunst og kultur setter farge på livene til barn og unge. Hvordan kan DKS og andre offentlige kunst- og kulturtilbud treffe dem enda bedre og tilby mer relevant innhold?  Hvordan skal vi møte konkurransen om oppmerksomheten fra de digitale kommersielle tilbudene de flokker seg rundt? Og hvordan kan vi i enda større grad bidra til at kunst- og kulturtilbudet til barn og unge er preget av medvirkning, bærekraft og mangfold?

Bygging av sti opp Kvernberget

Bygging av sti opp til Kvernberget avsluttes for i år 2.desember 

Snøfall og brøyting

Det har vært betydelig nedbør i form av snø det siste døgnet. Kommunens mannskap er ute på oppdrag

Vedtak i henhold til Smittevernloven § 4.1, videreføres i 7 nye dager fra onsdag 1.desember 2021

Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 første ledd bokstav d, viderefører kommuneoverlegen i Kristiansund vedtak som innebærer oppskalering av TISK med forlengelse av isolasjonstid ved SARS-CoV-2 til 7 dager og innføring av lokal smittekarantene på 7 dager for husstandsmedlemmer uansett vaksinasjonsstatus.

Arbeid med gang-og sykkelvei i Vågen

Det skal jobbes med gang-og sykkelvei i Vågen fremover.