Følg prosjektet opera-, museum og kulturhus på nett

Bli med når vi bygger et opera-, museum og kulturhuset som skal styrke kulturlivet i Kristiansund og omegn.

Feil i telefonløsningen på Frei sykehjem

Frei sykehjem har trøbbel med telefoniløsningen torsdag ettermiddag.

Årets musikkommune - finalister

Kristiansund er er nominert til årets musikkommune 2020!

Nedetid på Visma

Mandag 14.12 fra klokken 15.00 til tirsdag 15.12 klokken 12.00 er planlagt nedetid på Visma Enterprise.

Julekonsert på sykehjem og omsorgsboliger

På årets julekonserter møter vi tenoren Ole Andreas Silseth og pianist Martin Bredin.    

Hovedutvalget strømmes på Facebook

Dagens møte i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur stømmes i dag på kommunens Facebook-side og ikke kommunetv.

På tide å lese av vannmåleren

En gang pr. år sender kommunen ut vannmåleravlesningsskjema i posten til alle som har vannmåler. For å kunne avregne vannforbruket, må vannmåleren leses av.  

Utlysninger om tilskudd fra Bufdir

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser ut midler til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" og "Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten for personer med funksjonsnedsettelse". 

Forestilling på sykehjemmene

Endelig kan vi ønske velkommen til Veslemøy Solberg og Sven Orvik med  Skål for livet, i regi av Den Kulturelle Spaserstokken!  

Velkommen til folkemøter om høringsforslag til Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Folkemøter avholdes onsdag 23. og mandag 28. september. Grunnet smittevernhensyn ber vi om påmelding på forhånd.