Det har oppstått et vannledingsbrudd som medfører at område på Røssern er uten vann.

Utbedringsarbeider er startet og vannet vil bli satt på så snart dette er mulig.

Her kan du lese eiermeldingen fra Kristiansund kommune, vedtatt i bystyret 18..12.2018.

 

Vi tillater oss å minne om fristen for innlevering av listeforslag til Kommunestyrevalget 2019 er satt til mandag 1. april kl 12.00.

Representanter fra ungdomsrådet var i går på bystyremøte i Kristiansund. Tre representanter fikk noen minutter hver for å snakke om utvalgte tema. Etter innleggene fikk representantene skryt fra bystyret for gode og tankevekkende innspill.

Søknad om nytt opera- og kulturhus i Kristiansund er oversendt Kulturdepartementet. Prosjektet er tatt ned i henhold til bestillingen fra departementet.

Formannskapet i vedtok i sitt møte tirsdag 12/2 å åpne næringsfondet for nye søknader.

Søknader vil bli behandlet i 2 runder.  Søknadsfristene er 01. april og 01. september.

Søknader vil bli saksbehandlet i henhold til gjeldende vedtekter og i tillegg prioriteres søknader innen HAV og REISELIV  i første utlysningsrunde.

Ytterligere informasjon finner dere her

Det vil bli arrangert egen søknads-skriverkurs hos VINDEL - Torsdag 14. mars kl 18:00. 

Påmelding direkte hos Vindel.

Torsdag var det folkemøte i Småbåtlagets lokaler på Goma. Tema for dagen var ny brannstasjon, som bystyret har vedtatt skal ligge på Goma.

Kjenner du en bedrift, liten eller stor, som fortjener utmerkelsen Årets Bedrift? 

Møre og Romsdal Fylkeskommune deler hvert år ut denne prisen for å motivere og inspirere næringslivet  i fylket vårt.

 

Gjenbrukshallen er vedtatt nedlagt.