Oppstart av Internship-program med to gode sponsorer på plass

Mandag morgen starter 9 Interns i Kristiansund ved vårt nye Internship-program. Og vi er så heldige at SpareBank1 Nordmøre og NEAS går inn som hovedsamarbeidspartnere for Internship-programmet for bærekraftig utvikling på Campus Kristiansund allerede fra oppstarten.

Janicke Mortensen, Sprebank 1 Nordmøre, Roland Mayseth, Møre og Romsdal fylkeskommune, Allan Troelsen, Sperebank 1 Nordmøre og Kristin Wiik, NEAS, er veldig glade for samarbeidet som skal skje fremover. - Klikk for stort bildeJanicke Mortensen, Sprebank 1 Nordmøre, Roland Mayseth, Møre og Romsdal fylkeskommune, Allan Troelsen, Sperebank 1 Nordmøre og Kristin Wiik, NEAS, er veldig glade for samarbeidet som skal skje fremover. Ingunn Strand  

Avtalen innebærer

Avtalen innebærer både faglig og økonomisk samarbeid de neste årene.

- Vi er stolte av å bidra til å realisere dette spennende initiativet for vekst og bærekraftig utvikling. Som lokal sparebank skal vi aktivt bidra til en mer bærekraftig fremtid i regionen og dette er en kontinuerlig prosess som hører naturlig under vårt samfunnsansvar, sier adm. direktør Allan Troelsen i SpareBank1 Nordmøre.

- Gjennom deltagelse i United Cities Internship Program på Campus Kristiansund ønsker NEAS å bidra - til arbeid med bærekraft, kunnskapsdeling, og et nettverk mellom bedrifter i regionen, sier Kristin Wiik, HR-leder i NEAS.

Om programmet

United Cities Internship Program på Campus Kristiansund er et internasjonalt praksisprogram for unge mennesker som har masterutdanning og ønsker å jobbe med bærekraftig utvikling etter studiene. Programmet er et felles initiativ fra Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og den FN-tilknyttede organisasjonen United Cities, som jobber med bærekraftsprosjekter flere steder i verden.

Fylkeskommunen har gjennom Bærekraftsfylket vært en pådriver for bærekraftsarbeid i alle kommunene i fylket. Kristiansund kommune har vært en av pionerene i å kartlegge kommunens bærekraft og integrere dette arbeidet i egne styringssystemer. Dette ga grunnlaget for en felles satsing i Kristiansund.

Pilotkullet

Pilotkullet, med deltakere fra åtte land og tre kontinenter, starter 19. september i Kristiansund. Internship-kandidatene får blant annet lære om hva som skal til for å få til bærekraftig verdiskaping med grunnlag i stedsutvikling i et tillitsbasert samarbeid mellom partene i det norske arbeidslivet og mellom offentlig og privat sektor. De skal gjennom prosjekter også bidra til at virksomheter i Møre og Romsdal snur seg fortere rundt for å utvikle og utnytte ny teknologi og de muligheter bærekraft gir.

Skal bygge kompetanse i offentlig og privat sektor

- Vi har også en klar forventning om at programmet skal bidra til å bygge opp kompetanse på bærekraftig utvikling ute i offentlige og private virksomheter, slik at disse får en bedre mulighet til å ta en posisjon på dette området. Derfor er det en milepæl for Internship-programmet og for Campus Kristiansund at SpareBank1 Nordmøre og NEAS blir med oss på laget, og vi håper selvsagt også at andre virksomheter, store som små, over tid vil ha interesse av det samme, sier Roland Mauseth, prosjektleder for Campus Kristiansund.

- Utviklingen på feltet gjør at vi ser en stor fordel i at vi har tett kontakt med viktige ressurser på dette området utenfor banken. At et slikt unikt internasjonalt kompetansemiljø kan bygges opp fra Campus Kristiansund er rett og slett fantastisk, sier adm. direktør Allan Troelsen.   

Banken ønsker å bruke sine ressurser for å gjøre det enklere for bedrifter og privatpersoner å ta bærekraftige valg. 

Vil skape ringvirkninger i regionen

- Mange assosierer bærekraft med miljø og klima. Men bærekraftig utvikling handler også om sosiale forhold og økonomi, som for eksempel bedrifters påvirkning på mennesker og samfunnet rundt. For å kunne bistå næringslivet er det stor nytteverdi at våre rådgivere gjennom samarbeidet vil få mulighet til et kontinuerlig kompetanseløft på området. Vi tror også at dette programmet kan være med på å skape ringvirkninger for næringslivet og lokalsamfunnet i vår region, sier Troelsen.

Også NEAS, som vil ha sin hovedbase på Campus Kristiansund når første byggetrinn åpner i 2024, er klare på at kunnskapsutvikling har vært en sentral motivasjon for dem.

- NEAS må alltid tenke fremover når vi bygger infrastruktur og tjenester, men kunnskap og løsninger som har fått oss hit, er ikke nødvendigvis det som bringer oss videre. Det er gjennom ny kunnskap og samarbeid mellom mennesker og bedrifter de bærekraftige løsninger finnes. Dette er en reise vi vil være en del av, sier Kristin Wiik.

- Å ha dette programmet plassert i Kristiansund og Møre og Romsdal gir fordeler både for deltakerne og for regionen, og tette bånd med arbeidslivet er helt avgjørende. Derfor er det utrolig gledelig at disse to viktige aktørene er så offensive og ikke bare går inn med økonomisk backing, men også vil være lærende organisasjoner og vil bruke denne muligheten til å utvikle nye modeller og løsninger for bærekraft, sier Bente Kristin Malmo, programdirektør for United Cities.