Om NIBR

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR) er et brannsamarbeid mellom kommunene Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste har seks brannstasjoner og tre depoter fordelt utover våre fire medlemskommuner. Samarbeidet ble iverksatt 01.01.2019 og til sammen er vi i overkant av 90 ansatte. Av disse er 82 brannkonstabler enten på heltid eller på deltid, de resterende er brannforebyggere, inspektører og i administrasjonen. 

Kontaktinfo til ansatte

  • Våre oppgaver dreier seg om vern om mennesker, miljø og materielle verdier.
  • Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut.
  • Brannvesenet er godt trent og øvd for håndtere alle uforutsette hendelser som kan skje i dagens samfunn.
  • Forebyggende brannvernarbeid gjennomføres hver dag på skoler, barnehager og ut i din bolig.
  • Vi foretar kontroll og tilsyn ved større bedrifter, overnattingssteder og sykehjem for å sørge for at brannsikkerheten ivaretas på riktig måte

Våre brannstasjoner og depot

Kart over brannstasjoner og depot ​