Søkerveildning

Fra 01.01.2020 har vi nytt søknadsskjema. Alle som søker stilling må opprette ny bruker. Dette gjelder selv om du tidligere har søkt stilling hos oss og allerede har opprettet bruker i Visma. Dersom du har opprettet bruker etter 01.01.2020, logger du deg inn med brukernavn og passord.

Glemt passord?

Dersom du ikke mottar epost med passord, sjekk om eposten ligger i søppelpost.

Utfylling av søknadskjema

Alle felter med rød stjerne må fylles ut for å gå videre i prosessen og sende inn søknad. Alle som har sendt inn søknad vil motta en bekreftelse på oppgitt epostadresse. CV, godkjente vitnemål og attester kan legges ved søknaden. Har du spørsmål om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med Personalseksjonen på telefon 71 57 40 00 eller ved å bruke kontaktskjemaet nedenfor.

Offentliggjøring av søkere

Kristiansund kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det betyr at du som søker må begrunne spesielt om du ønsker at din søknad skal unntas offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentleglova. hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger noen spesiell/særskilt grunn, blir søker varslet om at søknaden offentliggjøres

Personopplysningsloven

All informasjon som du gir fra deg til vårt elektroniske søknadsystem blir behandlet i samsvar med lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) - Lovdata

Har du spørsmål?

For eventuelle spørsmål om utlyst stilling, vennligst fyll ut skjema under: