Min side

På Min side finner du tjenester og informasjon som gjelder deg.

Logg inn med ID-porten

Min side samler mange nyttige tjenester for deg. Trykk på ønsket tjeneste og logg inn med ID-porten med en av disse innloggingsmetodene (kan variere for noen av tjenestene):

  • MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass og Commfides

Ønsker du å logge ut? Du kan logge ut rett fra en av tjenestene du er på, eller ved å scrolle opp på hjemmesiden. Da skal du få frem et svart felt med kontonavn og utloggingsmulighet. Skjer ikke det anbefaler vi at du går inn på en tjeneste og logger ut derifra. 

Min side