Skjema

Her finner du en oversikt over skjema innen alle tjenesteområdene:

Barnehage

Barnehage
Skjema
Søke ny plass
Endre eller bytte plass
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad
Si opp barnehageplass

 

Plan, bygg og eiendom

Plan, bygg og eiendom
Skjema
Anmodning om forhåndskonferanse
Deling av eiendom/tomt

Kultur og fritid

Kultur og fritid
Skjema
Kommunale lokaler og anlegg - leie
Utendørs arrangement
Ledsagerbevis
Søknad kulturskolen

Skatt og avgift

Skatt og avgift
Skjema
Skatterefusjon - utbetaling

Næring

Næring
Skjema
Omsetningsoppgave for alkohol
Salgsbevilling for alkohol 
Skjenkebevilling
Salgsbevilling
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

Vei, trafikk og park

Vei, trafikk og park
Skjema
Trefelling

Natur og miljø

Natur og miljø
Skjema
Nedgravd oljetank
Observasjoner av mort - Registrering

Brannvern, ildsted og feiing

Brannvern, ildsted og feiing
Brann og redning
Se brann og redning sin hjemmeside for skjema

Politikk og administrasjon

Politikk og administrasjon
Skjema
Forespørsel om sanitærkontroll av skip - SSCEC
Borgerlig vielse
Høringsuttalelse
Innsynsbegjæring
Påmelding - valgmedarbeider
Søk på ledig stilling