Skjema

Her finner du en oversikt over skjema innen alle tjenesteområdene:

 

Barnehage

Barnehage
Skjema
Søke ny plass
Endre eller bytte plass
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad
Si opp barnehageplass

 

 

Plan, bygg og eiendom

Plan, bygg og eiendom
Skjema
Anmodning om forhåndskonferanse
Deling av eiendom/tomt

 

Kultur og fritid

Kultur og fritid
Skjema
Kulturmidler (kultur, idrett og friluftsliv)
Kommunale lokaler og anlegg - leie
Utendørs arrangement
Ledsagerbevis
Søknad kulturskolen

 

 

Skatt og avgift

Skatt og avgift
Skjema
Skatterefusjon - utbetaling

 

Næring

Næring
Skjema
Omsetningsoppgave for alkohol
Salgsbevilling for alkohol 
Skjenkebevilling
Salgsbevilling
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende

 

Vei, trafikk og park

Vei, trafikk og park
Skjema
Trefelling

 

Natur og miljø

Natur og miljø
Skjema
Nedgravd oljetank

 

Brannvern, ildsted og feiing

Brannvern, ildsted og feiing
Skjema
Bestille brannvernkurs
Handel og salg av fyrverkeri
Melding om bålbrenning
Montering av ildsted
Melding om overnatting på skoler og barnehager
Bekymringmelding om brannsikkerhet
Skjema-DSB
Boligtilsyn

 

Politikk og administrasjon

Politikk og administrasjon
Skjema
Forespørsel om sanitærkontroll av skip - SSCEC
Borgerlig vielse
Høringsuttalelse
Innsynsbegjæring
Påmelding - valgmedarbeider
Søk på ledig stilling

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund