Helsestasjon for barn 0-5 år

Vi har flyttet inn i nye lokaler på Kongens plass 1.

Her får du informasjon om hjemmebesøk, veiing av barnet og timer på helsestasjonen.

Helsestasjonens tjenester

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også selv ta kontakt ved behov utover det.


Få råd og veiledning når det gjelder

  • amming, morsmelkerstatning og annen mat og ernæring
  • brystspreng
  • barnets utvikling (motorisk utvikling, kognitiv utvikling, språk)
  • tannhelse
  • søvnbehov og gode søvnvaner
  • vaksinering. Barnet vaksineres etter barnevaksinasjonsprogrammet.
  • foreldre-barn samspill
  • prevensjon etter graviditet

Vi undersøker også hvordan det står til med mor, og kan snakke om temaer som foreldrene ønsker å ta opp.

Helsestasjonen etterstreber å tilby hjemmebesøk til alle familier med nyfødt barn. Vi kontakter dere for avtale om hjemmebesøk når dere er kommet hjem ifra sykehuset.

 

Konsultasjoner ved helsestasjonen

Konsultasjoner - barn 0-5 år
Konsultasjoner - barn 0-5 år
Barnets alder Du møter Vaksiner
Ca. 4 dager Jordmor eller helsesøster (hjemmebesøk)
10 - 12 dager Helsesøster (hjemmebesøk)
6 uker Helsesøster og lege Rotavirusvaksine
3 mnd Helsesøster DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Rotavirusvaksine, Hepatitt B
4 mnd Helsesøster/ fysioterapeut
5 mnd Helsesøster DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B
6 mnd Helsesøster/ lege
8 mnd Helsesøster
10 mnd Helsesøster
12 mnd Helsesøster DTP-IPV-Hib, Pneumokokksykdom, Hepatitt B
15 mnd Helsesøster MMR
2 år Helsesøster/ lege
4 år Helsesøster


Les mer

Kontaktinformasjon

Sentrum helsestasjon
Telefon 71 57 49 04

Telefonen er åpen fra kl 0815-1400. Stengt mellom kl 1130-1200

Åpningstider

Mandag- fredag: 0830-1500
Pause: 1130-1215