Om Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren. Dette samarbeidet skal gi gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt. Den kulturelle spaserstokken kan formidle alle kunstsjangere.

Hvor

  • Arrangementet rullerer på lokasjonene Storhaugen helsehus, Barmanhaugen eldresenter, Bergan Sykehjem og Frei sykehjem

Hva koster det

  • Arrangementet er gratis for beboere og andre over 70 år

Når

  • Arrangeres fire-fem ganger hvert år.

Finansiering

Den kulturelle spaserstokken blir finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet og fylkeskommunene i landet mottar øremerka midler til drift av ordningen.

Det er også anledning for alle hjemmeboende over 70 år å delta på de ulike institusjonene. Velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Artikkelliste