Næringsutvikling

Her finner du informasjon om utviklingspartner for næringen på Nordmøre Vindel AS, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, plan- og styringsdokumenter. 

Vindel AS - Næringsutvikling og innovasjon

Vindel er både utviklingspartneren for næringslivet på Nordmøre. De kan hjelpe bedrifter med å oppnå økt lønnsomhet, utvikling og innovasjon. Vindel er også hoppid.no-kontor for Kristiansund kommune. Her får du gratis råd og veiledning, tilbud om kurs og opplæring, råd om tilskuddsordninger og finansiering,  hjelp i søkeprosesser og nettverksbygging. Vindel gjør også næringsfaglig vurdering, ta kontakt om du har spørsmål knyttet til dette.

Mer om Vindel AS og kontaktinfo

Vindel kan gi deg veiledning tips og kurs som passer ditt behov. De tilbyr en rekke kurs, workshops og møteplasser for både nytt og etablert næringsliv. 

Vindel brenner for å løfte innovasjonskraften, forløse gode ideer, bidra til utvikling og skape vekst i samspill med næringsliv, utviklingsaktører, utdanning- og forskermiljø og virkemiddelapparatet. De har slagordet: Sammen bygger vi fremtidens næringsliv på Nordmøre! 

Vindel tilbyr kompetanse, nettverk, virkemidler og et spennende utviklingsmiljø. Enten du er fersk gründer med en god idé, er del av en etablert bedrift som er klar for å ta et steg videre eller planlegger et prosjekt, så har vi de rette fasilitetene og verktøyene. 

Les mer om Vindel på deres sider her.

Kontaktinfo

Du kan besøke Vindel AS i bygget Campus F13, Fosnagata 13 Kristiansund. Kristiansund kommune er en av flere eiere i selskapet.

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) er næringslivets organisasjon på Nordmøre og sier på sin hjemmeside at de "skal skape større vekstkraft for medlemmer, næringsliv og samfunn i vår region."

KNN har et bredt spekter av aktiviteter og tjenester. Oppdatert informasjon finner du her.

Kommunen og KNN har en samarbeidsavtale for å sikre næringsutvikling på utvalgte områder. 

Planer og styringsdokumenter

Kristiansund kommune har planer og styringsdokumenter som er styrende for driften av kommunen. Du finner kommunens plan- og styringsdokumenter her.