Felle eller beskjære tre på privat eiendom

Når må du søke om å felle trær?

Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner som ikke tillater felling av trær. Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring i reguleringsplanen.

Det finnes også planer der det står at trærne skal bevares. For eksempel er trær ofte vernet hvis eiendommen er regulert til spesialområde bevaring eller hensynssone bevaring.

Hvorfor skal vi bevare trær?

Vi har ansvar for å bevare naturmangfoldet i kommunen. Trær skaper trivsel og bidrar til bedre luft ved å samle opp svevestøv fra trafikken. Trær er også viktig for å håndtere overvann og forhindre lokale oversvømmelser. 

Hva skjer hvis du feller trær uten tillatelse?

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten.