Avløpsrenseanlegg Hegelin

Torsdag 22. juni ble det nye avløpsrenseanlegget på Hagelin offisielt åpnet av hovedutvalgsleder Asle Andre Orseth.  Anlegget tar nå imot avløpsvann fra nordre del av Kirkelandet og hele Gomalandet. Overføringsanlegg for resterende del av Kirkelandet, med ny pumpestasjon i Nerlandsdalen samt ledninger via Klubbneset til Hagelin, blir ferdig i løpet av 2017. Avløpsvann fra Nordlandet og Innlandet blir overført innen 2021.

Kristiansund 275 år

 

I år feirer Kristiansund 275 år. Det markeres gjennom små og store arrangementer gjennom hele året. I anledning selve bybursdagen torsdag 29. juni inviterer vi til en skikkelig bursdagsfeiring.

Spillemidler tildeling

Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal behandlet 7. juni tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Som i fjor var det en rekordstor sum som er fordelt til Møre og Romsdal, totalt 72, 7 millioner. Av disse fikk Kristiansund 12 213 000.

Førsteside infobladet Kristiansund - juni 2017

 Kristiansund er et månedlig informasjonsblad utgitt av Kristiansund kommune. Nå har vi publisert juni -nummeret 2017.

KommuneTV

I starten av bystyremøtet 20. juni var det feil på KmmuneTV. Feilen er nå fikset.

Stella Maris barnehage

På grunn av ombyggingen av Rokilde sykehjem er Rokilde dagtilbud nå flyttet til lokalene ved tidligere Stella Maris barnehage i Flintegata 7.  Flyttingen ble gjennomført fra 14. juni. Brukerne har det samme tilbudet som tidligere, men i et annet lokale. Betjeningen, e-post og telefon er også den samme som tidligere

Stortinget 8 juni 2017

 Etter en lang debatt i Stortinget torsdag 8. juni ble både kommunereformen og region-reformen vedtatt. Stortinget var tydelig delt i saken, og det var ikke et solid flertallsvedtak. Stortingets vedtak om kommunereformen resulterer i at Sunnmøre blir større, Ålesund blir større, Romsdal blir større, Molde blir større, Nordmøre blir mindre og Kristiansund uforandret. Dette blir en meget utfordrende situasjon for Kristiansund og Nordmøre.

Vannavstenging - Petter x

På grunn av en vannlekkasje i Møstdalen er vannforsyningen avstengt for hele Møstavågen. Dette gjelder hele strekningen fra innkjøringen til Frei stadion og ut til Flatøya. Reparasjonsarbeidet pågår og hvis ikke noe uforutsett oppstår er skaden utbedret i løpet av 2-4 timer.

Stengt øverst i Clausens gate

I forbindelse med anleggsarbeidet i J.P. Clausens gate er det nå stengt for gjennomgang for både myke trafikanter og biltrafikk på siste del av traséen. Dette berører øverste del av J. P. Clausens gate og P. Rosentræders gate.

Møre og Romsdal kart

 Innbyggertallet i Kristiansund er redusert med 48 fra 1. januar i år og utgjorde 24 394 per 1. april. Dette går frem av en statistikk utgitt av Statistisk Sentralbyrå (SSB).  Molde hadde en nedgang på 35 til 26 787 per 1. april. Ålesund økte med 13 til 47 212.