Plan- og bygningsrådet har i møte den 08.03.17 i sak 17/8 vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

 

Nye lys på Varden

Belysningen på Varden har lenge vært moden for utskifting. Etter initiativ fra «Gamle Kripos» og Brystkreftforeningen, samt bistand fra West Elektro og NEAS har kommunens tekniske enhet nå fått skiftet ut lysene. Før var det 3 armaturer på til sammen 3000 watt. Nå er det 7 LED-armaturer på i alt 350 watt som lyser opp. I forbindelse med «Rosa sløyfe» aksjonen blir det en «Nye lys på Varden markering» torsdag 5. oktober klokken 19.30.  Da får Varden rosa belysning.

Vannavstenging

På grunn av arbeid med vannledningen blir vannet avstengt i deler av Dalegata (fra rundkjøringen og ned mot Melkvikan) tirsdag 3. oktober fra klokken 09.00 og et stykke ut over formiddagen.

Bystyret 2015-2019

Møtet begynner klokken 9.00 (NB) og holdes i bystyresalen. Bystyret ledes av ordføreren og har 45 folkevalgte representanter. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles

Ny Meløybru

Torsdag 28. september klokken 13 er det offisiell åpning av den nye brua mellom Bentneset og Meløya på Goma. Snorklipper er ordfører Kjell Neergaard.

Vannavstenging - Petter x

På grunn av arbeid med ledningsnettet i Sommerfjøsvollen blir det vannavstenging for beboerne ved Bolgvantnet torsdag den 28. september fra kl. 09 00 og utover dagen. 

(A) KompostBjørn_V2 (hovedbilde)

Torsdag 28. september fra 18 til 20 er det aksjonsdag for hjemmekompostering på Hagelin (i spisemessa – skilt viser vei). Ved kjøp av godkjent binge eller bokhasiutstyr kan du få tilskudd til innkjøp samt reduksjon i renovasjonsavgiften.

Vannavstenging - Petter

På grunn av teknisk arbeid med vannforsyningen blir det redusert vanntrykk for beboerne i Tennisveien onsdag 27. september fra klokken 08.30 og utover dagen Eventuelle spørsmål rettes til servicetorget tlf. 71 57 40 00.

Storhaugen Hrlsehus

På grunn av utbedring av gulvet i kantineområdet i Storhaugen blir kantina/bydelskafeen midlertidig stengt fra mandag 25. september og i ca. en uke. Hovedinngangen blir også midlertidig flyttet til ambulanseinngangen (skilt viser vei). Friskliv og mestring må også avlyse åpen dag onsdag 27. september.

Formannskapet oktober 2015-2

Møtet starter klokken 11.00 (NB) og holdes i formannskapssalen på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.