Boligtilsyn

Forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Under et slikt besøk sjekker vi brannsikkerheten og kontrollerer om skorsteinen trenger feiing. Minst fem virkedager før besøket får du et varsel per SMS eller digital post som forteller deg når vi kommer.

Ved boligtilsyn

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen. Kan du ikke være til stede selv, bør du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.

Dette sjekker vi

  • Røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier.
  • Om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler.
  • Om det er behov for feiing og om brannforebyggeren har tilgang til skorsteinen.
  • I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
  • Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.

Etter gjennomført boligtilsyn

  • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra brannforebyggeren. Du får en frist på 21 dager (tre uker) til å gi skriftlig tilbakemelding via Min eiendom
  • Brannforebyggeren som var hos deg er nå din saksbehandler.
  • Problemer med å svare på dine avvik? Se vår veileder (PDF, 535 kB) for hjelp.

Hvor ofte kommer vi på tilsyn?

Tidligere brukte vi faste intervaller for tilsyn ved alle boliger i vårt område. Dette gjør vi ikke lengre. Vi jobber nå risikobasert. Kort fortalt vil det si at boliger som har høyere risiko for brann får oftere besøk enn de med lav risiko. Risikoen blir utregnet av vårt fagsystem basert på type skorstein, mengde sot ved forrige feiing, alder på beboere og flere andre faktorer. Boliger med den høyeste risikoen kan få tilsyn hvert år, mens i boliger med veldig lav risiko kan det gå opptil 8 år mellom hvert tilsyn.

Dersom du er usikker på når det var gått tilsyn sist eller har andre spørsmål angående tilsyn og brannsikkerhet send oss en epost på brannforebyggende@kristiansund.kommune.no eller ringe sentralbordet på 71 57 40 00. Se også kontaktinfo til våre ansatte.