Feiing av skorstein

Har du fått beskjed om feiing? Dette bør du gjøre for å forberede besøket.

Sjekk om skorsteinen skal feies fra taket eller fra en luke på loftet. Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet denne dagen.

Feiing fra tak

  • Sett fram godkjent stige. Stigen må være i metall. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal nå fra bakkenivå til cirka 1 meter over takrennen.
  • Se til at det er stigetrinn på taket fram til skorsteinen. Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller trinn til alle skorsteiner.
  • Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy skal den ha feieluke eller plattform.
  • Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen.

Les mer om våre krav til takstiger og tilkomst

Feiing fra luke på loftet

  • Det må være god arbeidshøyde på loftet, kryploft godkjennes ikke.
  • Luken kan noen steder være innelåst i en privat loftsbod. Pass på å ha nøkler til den.
  • For at vi skal få tatt ut soten etter feiing må vi ha tilgang til sotluken. Denne er som oftest plassert i kjelleren.
  • Er sotluken i krypkjeller med mindre arbeidshøyde enn 180 cm, må du ta ut sot selv. Er sotluken i en kjellerbod, må du ha nøkler til den.

Etter gjennomført feiing

  • Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra brannforebyggeren. Du får en frist på 21 dager (tre uker) til å gi skriftlig tilbakemelding via vårt fagsystem: Min eiendom
  • Brannforebyggeren som var hos deg er nå din saksbehandler.

Problemer med å svare på dine avvik? Se vår veileder for svar på avvik (PDF, 535 kB) for hjelp.

Hvor ofte kommer vi og feier hos deg?

Tidligere brukte vi faste intervaller for feiing ved alle boliger i vårt område. Dette gjør vi ikke lengre. Vi jobber nå risikobasert. Kort fortalt vil det si at boliger som har høyere risiko for pipebrann får oftere besøk enn de med lav risiko. Risikoen blir utregnet av vårt fagsystem basert på type skorstein, mengde sot ved forrige feiing, alder på beboere og flere andre faktorer. Boliger med den høyeste risikoen kan få feiing hvert år, mens i boliger med veldig lav risiko kan det gå opptil 8 år mellom hver feiing.

Dersom du er usikker på når det var feiet sist eller har andre spørsmål angående feiing send oss en epost på brannforebyggende@kristiansund.kommune.no eller ringe sentralbordet på 71 57 40 00. Se også kontaktinfo til våre ansatte.