Egenberedskap

Egenberedskap er tanken om at dersom noe uforutsett skjer, som på en eller annen måte forstyrrer hverdagen din, så tar du ansvar for din egen situasjon og så langt det er mulig klarer deg selv.

Vi har gode nødetater og systemer for å ta vare på mennesker i en krise, men for at hjelpen skal kunne kanaliseres slik at de som trenger den mest får den først, er det viktig med hjelp til å prioritere.

Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv en periode, jo større er kapasiteten til å ta vare på de mest sårbare.

Les mer om egenberedskap i lenkene under. 

 

https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap

Beredskap i hjemmet

Spørsmål og svar om egenberedskapskampanjen (PDF, 157 kB)

Egenberedskap - brosjyre

You are part of Norways's emergency preparedness - info in different languages