Oversikt over fagsystemer i bruk i kommunen

Fagsystemer i bruk i kommunen.

Oversikten vil holdes løpende oppdatert.

Navn Beskrivelse og bruksområde
Acos kommunale nettsider Kommunale nettsider og tjenester.
Amesto  
Aventia  
Braarkiv  
ByggWeb / Geoinnsyn  
CGM Legevakt  
Citrix  
Compilo  
Confluence Dokumentasjon Wiki
Dossier Kompetanseforvaltning, holder oversikt og utvikling av ansattes kompetanse
eArkiv Elektronisk arkiv
eByggesak 360 Byggesak
Elevportalen  
Ephorte Gammel arkikvløsning. Erstattet av Public 360
Feide  
First Agenda Prepare  
Gerica LMP  
HsPro  
IDM  
Intune  
ISY Prosjektøkonomi Fagsystem spisset mot økonomikontroll i prosjekter. Integrert med Visma Enterprise Plus.
KF Skjema Skjemaløsning for bruk eksternt, for innbyggere og næringsliv.
KS Læring  
Mercell  
Microsoft 365  
Microsoft Power BI Gateway  
Min side  
Moderne folkeregister  
Papercut print
Plan & Build 360 Plan og regulering, oppmåling, byggesaksbehandling
Printix Felles utskriftløsning
Public 360 Generell saksbehandling og møte/utvalgsbehandling
SCCM System Center tankeløsning
SendGrid Sende epost fra tjeneste (SMTP / Sendgrid)
Socio  
Visma EasyCruit Rekruttering
Visma Enterprise ERP, HRM, Lønn
Visma Familia  
Visma Flyt Barnehage  
Visma Flyt PPT  
Visma Flyt Skole  
Visma Flyt Timeplan  
Visma Link  
Visma Profil Dette er journalsystemet for Hjemmetjenesten og sykehjem i Kristiansund og Gjemnes.
Visma Sikker Sak Saksarkiv for skolene
Visma Tid  
Visma Velferd  
WinMed