NAV Kristiansund

Her finner du informasjon om NAV Kristiansund og tjenestene de tilbyr. Tjenestene inkluderer økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, kvalifiseringsprogrammet, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og sidene for Flyktninger og integrering. 

NAV Kristiansund sine lokaler på brygga.jpg - Klikk for stort bildeNAV Kristiansund sine lokaler på havna i sentrum. Ragnhild Jenny Fausa

NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Via egen PC eller på vår selvbetjentløsning på NAV-kontoret kan du finne informasjon på våre sider www.nav.no med mulighet til:

  • Registrere deg som arbeidssøker.
  • Søke etter ledige jobber.
  • Logge deg på Ditt nav.
  • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på arbeidsplassen.no eller melde det inn til oss.
  • Sykefraværsoppfølging: NAV kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. 
  • Søke om sosialhjelp.
  • Oppfølging i introduksjonsprogram.

NAV sine kontorer i Kristiansund finner du her 

Informasjon om NAV sine ordninger

Her finner du sidene for:

Individuell plan og koordinator

Flyktninger og integrering