Hva er seksjon forvaltning, helse og omsorg?

Seksjon forvaltning, helse og omsorg er ansvarlig for saksbehandling, tildeling og koordinering av pleie - og omsorgstjenester, boliger og individuell plan i kommunen. 

 

 

Servicetorget - Klikk for stort bildeServicetorget

 

Seksjon forvaltning, helse og omsorg er kommunens adresse for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse og omsorgstjenester. 


For pasienter som skal skrives ut fra spesialisthelsetjenesten, og som har behov for kommunale tjenester i etterkant av sykehusoppholdet, koordineres tilbudet som gis fra Seksjon forvaltning, helse og omsorg.