Seksjon forvaltning, helse og omsorg

Kontakt oss: Seksjon Forvaltning, helse og omsorg

Forvaltning.helse.omsorg@kristiansund.kommune.no

Publikumstid : Tirsdag kl. 09-11 og torsdag kl. 13-15 
Ring oss på telefon: 71 57 74 00

Seksjonsleder Anne-Cathrine Grav Olsen