Formannskapet oktober 2015-2

Møtet starter klokken 11.00 (NB) og holdes i formannskapssalen på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Brannvernuka

I forbindelse med brannvernuka 2017 er alle barnehagene i Kristiansund invitert til å besøke brannstasjonen. I tillegg så er det åpen dag på brannstasjonen lørdag 23. september.

tvaksjonen

TV-aksjonen 2017 går til UNICEF. Gjennom TV-aksjonen har UNICEF som mål å gi flest mulig barn i krig og konflikt en fremtid. TV-aksjonen skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Aksjonsdagen er 22. oktober og vi har behov for bøssebærere.

Servicetorget og Seniornett starter opplæring om informasjonsteknologi i september.

 

Førsteside infobladet Kristiansund - september 2017

Kristiansund er et månedlig informasjonsblad utgitt av Kristiansund kommune. Nå har vi publisert september-nummeret 2017.

Valgtingstemmene for alle de fire stemmelokalene er ferdig telt opp. Fremmøteprosent er 71,6 % i Kristiansund kommune. Besøk valgresultat.no for å se resultater for Kristiansund kommune. 

Ved stortingsvalget 2017 er det kommet i alt 4.473 ordinære forhåndsstemmer i Kristiansund kommune. Ved forrige kommunevalg (2015) var det 2.561 som forhåndsstemte. Det er en økning på ca 80 %.

Vannavstenging

På grunn av reparasjon av en vannlekkasje er det tirsdag 12. september vannavstenging i området fra krysset Møstveien/Buvikveien og hele strekningen ut til Brattøya/Flatøya/Amundøya + Yttervika.+ Gjengstøbukta Vannet stenges klokken 9 og arbeidet vil pågå utover formiddagen.

Bruk kartet for å få en oversikt over de fire valglokalene i Kristiansund

Flere hundre har vært innom det nye Servicetorget i Kristiansund kommune og levert sin stemme. Flotte kontorfasiliteter, stødige valgmedarbeidere godt elektronisk system gjør at alt går som planlagt.