Vannavstenging

På grunn av arbeid med ledningsnettet blir det vannavstenging i Havgapet tirsdag 15. august fra klokken 9 og et stykke ut over dagen

Det avholdes folkemøte om reguleringsplanen for Port Arthur vest onsdag 16. august kl. 18.00- 20.00 i storsalen ved Thon Hotell (Innlandet).

Valglogo 2017

Forhåndsstemmingen i Kristiansund starter 10. august og valgdagene er 10. og 11. september. Ved stemmingen leverer de fleste uendret liste, men det er også mulig å stryke kandidater eller endre på rekkefølgen.

Formannskapet oktober 2015-2

Formannskapets møte starter klokken 13.00 og holdes i møterommet på 3. etg på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Valglogo 2017

Torsdag 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Forhåndsstemmegivningen i Kristiansund foregår på servicekontoret (Langveien 19).

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Kristiansund kommune inviterer til lunsjmøte under Aqua Nor i Trondheim. Hensikten med møtet er å få frem regionen og mulighetene som ligger her for etablerte aktører eller potensielle aktører. 

Bading

Hver sommer tar kommunen prøver på de mest brukte badeplassene. De første prøvene ble tatt i midten av juni og de neste i slutten av juli. Prøvene viser utmerket badevannskvalitet på alle steder, med unntak av Barnebasen som viser god badevannskvalitet. Brunsvika har også litt forhøyet verdi, men fortsatt innenfor kategorien «utmerket. Ytterligere prøver skal tas ved Barnebasen og Brunsvika, for å sikre de økte nivåene ikke er pågående problemer. Kommunen er i gang med bygging av en ny pumpestasjon i Nerlandsdalen. Badeplassen er ved anleggsområdet, og vi vil ut fra føre-var-prinsippet, fraråde at denne brukes til bading i år.

I forbindelse med jordskjelvet på Kos 21. juli og for berørte fra Kristiansund og omegn, er det opprettet en egen lukket facebookgruppe. Hensikten med gruppen er informasjon, kommunikasjon og deling av erfaringer for berørte, pårørende og kommunens kriseteam. FB-gruppen administreres av Inger Lise Pettersen, og de som tilhører målgruppen kan kontakte henne for å bli medlem.

Vi har fått opplyst at det i formiddag ble sendt et fly fra Gardermoen til Kos for å hente hjem norske som ble berørt av jordskjelvet. Flyet skulle etter planen gå fra Kos om lag klokken 15.15. Det er videre opplyst at noen av ungdommene fra Kristiansund lander i Molde i løpet av natta.

Kommunens kriseteam inviterer berørte samt pårørende til et lukket møte i bystyresalen lørdag 22. juli klokken 14. Her vil vi informere om hjelpetilbudet som kommunen har samt ha en dialog med de berørte om videre oppfølging om behov.

Kommunens psykososiale kriseteam har økt beredskapen i forbindelse med jordskjelvet i Helles. Det er et antall ungdommer fra Kristiansund som er på KOS. Kommunen er i kontakt med noen av foreldrene, og det er så langt ikke meldt om at noen av våre er fysisk skadet. Det er mulig at ungdommene kommer hjem i løpet av helga og kommunens kriseteam vurderer å gi et psykososialt støttetilbud i forbindelse med ankomst.  Saken oppdateres.