Synnøve Tangen

 Synnøve Tangen (45) er ansatt som ny personalsjef i Kristiansund kommune. Hun tiltrer 11. september og etterfølger Anniken Kleven-Gasser som nå skal begynne i en stilling i utenriksdepartementet.

Kommunevåpen med visjon

I dag er Kristiansund 275 år og vi inviterer til bursdagsfest og håper mange har tid til å stikke innom. Vi flagger selvsagt og det blir ekstra trivelig hvis det også flagges fra private flaggstenger og balkonger.  Været ser ut til å bli alldeles strålende.

Bading

 Hver sommer tar kommunen prøver på de mest brukte badeplassene. De første prøvene ble tatt 13. og 14. juni. Prøvene viser utmerket badevannskvalitet på alle steder med unntak av Barnebasen som viste god badevannskvalitet. En ytterligere prøve ble tatt på Barnebasen 19 juni og resultatet av denne prøven viste utmerket badevannskvalitet. Kommunen er i gang med bygging av en ny pumpestasjon i Nerlandsdalen. Badeplassen er ved anleggsområdet, og vi vil ut fra føre-var-prinsippet, fraråde at denne brukes til bading i år. 
Vi ser gjerne at vanntemperaturen stiger noen grader i badesesongen.

Kongelig reskript 1742

I 1733 var den Dansk-Norske kongen Christian VI på Norgesbesøk. Han reiste gjennom Gudbrandsdalen over Dovre til Trondheim. Ferden over Vårstigen i fire-hjulsvogn gjorde et uslettelig inntrykk «Worstien, der for en fremmed falder heel fryktaktig og besværlig siden Fieldet er brat og græsseligt over den brusende elv, der sees neden fore.» Hjemturen var enklere. Den gikk med båt. Et av stoppestedene langs kysten var «Lille Fosund» og han ble innlosjert på Innlandet. Det ble over flere år arbeidet for at «Lille Fosund» skulle få kjøpstadsrettigheter, og endelig 29. juni i 1742 undertegnet Christian VI det kongelige reskriptet. Den nye kjøpstaden ble oppkalt etter kongen og fikk navnet Christiansund. Navnet ble senere ble modernisert til Kristiansund.

Avløpsrenseanlegg Hegelin

Torsdag 22. juni ble det nye avløpsrenseanlegget på Hagelin offisielt åpnet av hovedutvalgsleder Asle Andre Orseth.  Anlegget tar nå imot avløpsvann fra nordre del av Kirkelandet og hele Gomalandet. Overføringsanlegg for resterende del av Kirkelandet, med ny pumpestasjon i Nerlandsdalen samt ledninger via Klubbneset til Hagelin, blir ferdig i løpet av 2017. Avløpsvann fra Nordlandet og Innlandet blir overført innen 2021.

Kristiansund 275 år

 

I år feirer Kristiansund 275 år. Det markeres gjennom små og store arrangementer gjennom hele året. I anledning selve bybursdagen torsdag 29. juni inviterer vi til en skikkelig bursdagsfeiring.

Spillemidler tildeling

Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal behandlet 7. juni tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Som i fjor var det en rekordstor sum som er fordelt til Møre og Romsdal, totalt 72, 7 millioner. Av disse fikk Kristiansund 12 213 000.

Førsteside infobladet Kristiansund - juni 2017

 Kristiansund er et månedlig informasjonsblad utgitt av Kristiansund kommune. Nå har vi publisert juni -nummeret 2017.

KommuneTV

I starten av bystyremøtet 20. juni var det feil på KmmuneTV. Feilen er nå fikset.

Stella Maris barnehage

På grunn av ombyggingen av Rokilde sykehjem er Rokilde dagtilbud nå flyttet til lokalene ved tidligere Stella Maris barnehage i Flintegata 7.  Flyttingen ble gjennomført fra 14. juni. Brukerne har det samme tilbudet som tidligere, men i et annet lokale. Betjeningen, e-post og telefon er også den samme som tidligere