10 års jubileum Friskliv og mestring Kristiansund

Denne uken markerte Friskliv og mestring at det er 10 år siden oppstarten i Kristiansund kommune.

mennesker konfetti - Klikk for stort bildeFeiring av Friskliv og mestring som har vært operativt i 10 år i år. Ingunn Strand

Kort historikk

 • Frisklivssentralen åpnet i september 2013 med fysioterapeut Thomas P. Ryther og diabetessykepleier Anne-Cathrine G. Olsen. Innholdet var da:
  • Frisklivssamtaler
  • Frisklivstrening
  • Bra Mat-kurs
 • 2014: Regional Frisklivssentral
 • 2015: Friskliv og Mestring
 • 2016: Flyttet til Storhaugen Helsehus
 • 2017-2022: Utviklingssentral for Region Midt-Norge
 • 2019: Åpning av Friskhallen
 • 2023-2026: Utviklingssentral for Møre og Romsdal
 • Bedre folkehelse er fokuset np med blant annet disse aktivitetene:
  • Helsesamtaler
  • Fysisk trening
  • MediYoga
  • Bevegelse
  • Bra Mat-kurs
  • Hverdagsglede
  • Søvnkurs
  • Røykeslutt-kurs
  • Stressless - helse i arbeid

Markering med trening, taler, kake og sprudlevann

Dagens markering startet med trening for alle på Rådhusplassen, der mange tok seg tid til en aktiv halvtime, som ble ledet av frisklivskoordinatorene. Etter denne flotte treningsøkten bar det opp i Friskhallen ved Storhaugen helsehus for taler, kake, sosialt samvære med alkoholfrie "bobler".

Enhetsleder Storhaugen helsehus Gunn Anita Gjøvik ønsket velkommen sammen med frisklivskoordinator Marit Vaagland. De trakk spesielt frem den store effekten av forebyggende arbeid i forhold til nedkorting av sykefravær og betydelig bedret folkehelse. 

Fra og med inneværende år er Kristiansund kommune med som en betydelig ressurs til de andre kommunene i dette viktige arbeidet som frisklivssentralene gjør i og med at vi har fått rollen som "Utviklingssentral for Møre og Romsdal".

Kommunalsjef for helse og omsorg Siv Iren Stormo Andersson trakk frem viktigheten av forebygging i dagens arbeid med helse og folkehelse. Hun poengterte også at Kristiansund har vært med i dette viktige arbeidet siden oppstarten av Frisklivssentraler på landsbasis. Kommunalsjefen roste arbeidet som er gjort i disse 10 årene der Kristiansund kommunes frisklivssentral har blitt så dyktige at andre ønsker å lære av oss.