40-års jubileum for Dale aktivitetssenter

I dag ble det feiring av hele 40 år i drift ved Dale aktivitetssenter. Egentlig nesten 41 år, da feiringen, på riktig tidspunkt før jul i fjor, måtte utsettes til i dag.Dale aktivitetssenter - Klikk for stort bildeOrdfører Kjell Neergaard deltok på 40-årsjubileum for Dale aktivitetssenter. Her er han sammen med (fra venstre) Karine Elise Gjerde, Guri Reitan, Mia Fiskvik og Fardin Muradi. Ingunn Strand  

Feiring på Dale aktivitetssenter

Det var invitert mange gjester da Dale aktivitetssenter i dag endelig kunne feire at det er over 40 år siden senteret ble etablert i 1981.

Enhetsleder Bo og habilitering, Lene Sletta, ønsket alle sammen hjertelig velkommen til denne markeringen som så mange har bidratt til å få gjennomført.

Kort historikk

Dale dagsenter og internat åpnet i desember 1981. Det var institusjonsplasser i nærliggende bygg, dagsenterdrift og voksenopplæring/skole. 

HVPU-reformen kom i 1991, og med det ble ansvaret overført fra fylkeskommunen til kommunen. Dette medførte en ombygging til blant annet at de som ble boende fikk egne leiligheter.

I 1991 ble boligene i Naustveien åpnet. Her var det i mange år tilrettelagt både barnehage, barne og ungdomsskole. Skoletilbudet ble etterhvert flyttet til et forsterket tilbud ved Dale barneskole og Nordlandet barneskole. I etterkant av disse endringene ble Rena bruk overflyttet til Dale dagsenter. Og for noen få år siden sto nybygget til vedgruppen også ferdig.

Det har vært mange ulike aktiviteter ved dagsenteret disse 40 årene. Det har vært tekstilavdeling, utegruppe med plenklipping, spillaktiviteter, kantinedrift, mediegruppe som har laget tidsskrift og mye mer.