Allanengen skole nok en gang nominert til Dronning Sonjas skolepris

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har nominert Allanengen skole til Dronning Sonjas skolepris for 2023.

folk voksne ute bane - Klikk for stort bildeVoksne og elever i godt samspill med en real fotballkamp som avslutning for 7.trinn. Ingunn Strand

Allanengen nominert som eneste skole fra fylket

Dette er andre gang Allanengen skole nomineres til denne prestisjefylte prisen fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal. For 2 år siden ble Allanengen nominert sammen med 2 andre skoler fra fylket. Da var det Sandnessjøen videregående skole i Alstahaug kommune, Nordland som gikk av med seieren.

Spennende tid

-Det er spennende tider om vi skal gå av med seieren denne gang. Jeg er stolt over at skolen har blitt nominert til denne prisen. Dette viser at det arbeidet vi har lagt ned over tid, er synlig også for andre, og ikke minst opplever vi at det kommer skolens elever til gode. Et trygt og inkluderende skolemiljø er avgjørende for trivsel og læring, og det har vi lykkes med. Å bli nominert til Dronning Sonjas skolepris gir oss ekstra motivasjon til å fortsette dette viktige arbeidet. Det er godt samarbeid og TEAMET Allanengen som sammen har bidratt til denne nominasjonen, forteller en stolt rektor Elin Levinsen Lyngstad ved Allanengen skole.

Dronning Sonjas skolepris 2023

Dronning Sonjas skolepris deles ut annethvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Vinnerskolen får 250 000 kroner, et kunstverk utformet av Dronningen og et diplom. Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til denne skoleprisen for inkludering og likeverd i 2005. Prisen ble første gang delt ut i 2006.

Kriterier for prisen

Dronning Sonjas skolepris skal annethvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. 

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.
  • Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.

Kilde: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolepriser/dronning-sonjas-skolepris/