Arbeid i Tennisveien

Kristiansund Kommune ved kommunalteknikk skal starte med utskifting av de offentlige ledningene i Tennisveien.

Illustrasjon kart  - Klikk for stort bildeKart som viser området med arbeid i Tennisveien

Orientering om arbeid som skal pågå

Det legges opp til en samordning mellom ulike etater, slik at i grøften skal det legges nye ledninger og tilhørende infrastruktur for spillvann, overvann, drikkevann og gatelys for Kristiansund kommune, nye strømkabler for Mellom AS og nye fiberkabler for NEAS AS.

Forberedende arbeid

Det vil innen kort tid bli oppstart med forberedende arbeider i Tennisveien. Det forberedende arbeidet omfatter å ordne en omkjøringsvei inn til Tennisveien. Omkjøringsveien som skal benyttes er dagens gang- og sykkelvei mellom Tennisveien og Rokilde. For at denne skal være forsvarlig å bruke må sidearealet utvides, særlig på det nederste partiet, hvor en del fjell må fjernes. I tillegg flyttes lyktestolper, og flere andre mindre utbedringer utføres.

Aktsomhet

Derfor henstiller vi at gående i området viser stor aktsomhet i bevegelse rundt arbeidet som utføres. Følg skilting og henvisninger gitt av anleggspersonell på plassen.