Arbeid med ny gangvei fra ABC veien på Dale til Riskeveien på Draget

Anleggsarbeid starter denne uken for å etablere ny gangvei på Dale.

Kartillustrasjon over området som berøres av arbeidet med etablering av ny gangvei. - Klikk for stort bildeKartillustrasjon over området som berøres av arbeidet med etablering av ny gangvei.

Oppstart anleggsarbeid

Torsdag denne uken vil vi starte med å rydde skog. Det vil være forskjellig arbeid som i perioden frem til ferdigstillelse blir gjort i dette området. Vi planlegger for at gangveien er klar til bruk i april våren 2023.

Når arbeidene er ferdige vil gangveien ha fått nytt gatelys både på den nye og den gamle delen av gangveien til Dragabukta.

Byggherre og entreprenør

Kristiansund kommune er byggherre og entreprenør blir Mekvik Maskin AS.

Spørsmål eller tilbakemeldinger

Om du har spørsmål om prosjektet eller om det er noe du er misfornøyd med i anleggsperioden, så skal Steinar Grimsmo kontaktes og ikke de som arbeider på anlegget. Vi er takknemlige for tilbakemeldinger på ting vi kan gjøre bedre. Du når Steinar Grimsmo på epost eller telefon.

Anleggsperiode

I anleggsperioden vil det bli en del bråk i forbindelse med sprengning, graving og massetransport i ABC veien og Riskeveien. Der det utføres anleggsarbeider blir gangveien stengt. Stengte områder vil bli skiltet.

Vi oppfordrer alle som benytter denne snarveien fra Draget til Dale om å finne alternativ rute i anleggsperioden, selv om dette blir lengre. 

Vi skal prøve å gjøre dette på en slik måte at det i minst mulig grad blir til stor ulempe for dere som bor og ferdes i området.

Sprengning blir varslet med sirene og det vil bli satt ut vaktposter. Hvis noen ønsker å bli varslet på telefon, kan vi også gjøre dette. De som bor nærmest vil merke rystelsene, men dette er ikke farlig.

Snakk med barna om varsling og skilting

Anleggsarbeider og store gravemaskiner er selvsagt interessant for barn og vi kommer til å gjerde inn farlige områder. Det vil bli åpne grøfter som ingen ønsker å falle ned i, på innsiden av gjerdene.

Det er viktig at dere snakker med barna om hvor farlig anleggsområdet kan være og at det er viktig at alle respekterer skilting og varsling med sirene.