Barns beste og medvirkning: Oppvekstnettverk Nordmøre

Oppvekstnettverk Nordmøre arrangerte en samling på Kulturfabrikken 20.03.2024 med hovedtema: barns beste og medvirkning. 

Rundt 200 skole- og barnehageansatte, representanter fra Ungdomsrådet og fra flere elevråd fra kommunene i oppvekstnettverket møtte Apalløkka skole fra Oslo. De presenterte sine erfaringer og tiltak for å bedre læringsmiljø, inkludering og elevmedvirkning. 
Våre gode samarbeidspartnere fra Universitets- og høyskolemiljø var også til stede. 

Presentasjon fra Apalløkka ungdomsskole 

Apalløkka skole har jobbet med elevmedvirkning i flere år, og de delte sine suksesshistorier og metoder for å inkludere elevene og forbedre skolemiljøet. Både ledelse og elever fra Apalløkka skole la vekt på betydningen av elevmedvirkning og hvordan dette har styrket fellesskapet og læringsmiljøet på skolen. 
SAMMEN OM er deres «slagord»  
 

Ved å inkludere elevene i blant annet arbeid med fagene, det sosiale, trivsel og tillit, så bidrar det til å styrke miljøet og forholdet mellom alle på skolen. Elevene står bak en språkkampanje som har spredt seg til mange Osloskoler. «Snakk som om mora de hører på. Stygt språk skaper bråk!»  
Elevene opplever at de voksne lytter til deres innspill og tar de på alvor. Som en av elevene sa: «Vi er jo de som vet best hvordan det er å være elev!» 
 

Gruppesamtaler og deling av erfaringer 

Etter presentasjonen var elevene fra Nordmøre i gruppesamtaler med elevene fra Apalløkka ungdomsskole. Her delte de tanker, erfaringer og diskuterte strategier for å gjennomføre lignende tiltak på sine egne skoler. 
Elevene fra Nordmøre diskuterte fag og løsninger med elevene fra Apalløkka, og de var spesielt interessert i medvirkning gjennom elevekspert-rollen.  

 

Samlingen i Oppvekstnettverk Nordmøre var en vellykket arena for skoleledere, lærere og elever å lære av hverandre og utforske nye metoder for å fremme barns beste og medvirkning.  
Samlingen inspirerte til videre samarbeid og utvikling innenfor nettverket, med mål om å skape enda bedre læringsmiljøer for alle elever.