Brøyting i Kristiansund

Vi er inne i sesongen for behov for brøyting og strøing

Beredskap

Kristiansund kommune er geografisk fordelt på tre brøytelag:

 • Frei, som består av tre brøyteroder.
 • Kirklandet/Innlandet/Gomalandet, som består av fire brøyteroder.
 • Nordlandet/Gomalandet, som består av fire brøyteroder.

 

Det brøytes fortrinnsvis på dagtid av drift- og vedlikeholdsavdeling, mens man har faste helgevakter.
Helgevakt består av 11 personer (tre ukers rotasjon), mens det er 8-9 personer som brøyter på dagtid hverdager. Kveldsvakt i uken settes før klokken 12 basert på værvarsel. Utkall håndteres av vakthavende hos kommunalteknikk.
Kommunen har 11 kjøretøy i beredskap, samt reserve. Egnet utstyr må benyttes ut fra veitype. Store maskiner på veiene, små maskiner på fortau og gang- og sykkelvei.

Utfordringer

 • Parkerte biler
  • Gateparkering forhindrer at man får brøytet skikkelig flere steder. Parkering i gate fører også til at fortauene ikke kan ryddes. Vinterskilting (parkeringsforbud) i enkelte gater.
 • Fortau
  • Fortauene i byen er dels for smale og til dels vanskelig tilgjengelige for brøytebiler og maskinell snørydding.
  • Avfallsdunker, trapper, lyktestolper, skilt o.l. vanskeliggjør fremkommeligheten.
 • Gang- og sykkelveier
 • Har samme beredskap som øvrige kommunale veier, med egnede kjøretøy.

 

Bidra til effektiv brøyting

Kraftig snøvær kan lamme trafikk og dermed hindre viktige samfunnsfunksjoner. Det er derfor veldig viktig at brøytemannskapene får gjort jobben sin uten unødvendige hindringer.

Vi som innbyggere kan bidra til det ved å hjelpe brøytemannskapene til å utføre sitt samfunnsnyttige arbeid mest mulig effektivt.

Vær obs på at:

 • Parkerte biler i boligveier kan være til hinder for brøytemannskapene. Pass på å flytte bilen eller parker til så lite til hinder som mulig både før, under og etter brøyting.
 • Parker med førersiden ut slik at du kan komme tett inntil brøytekanten

Avfallsdunkene kan hindre brøyting:

 • Sett ikke dunkene ut i veien eller på fortau ved snøfall.
 • Har du anledning - vent med å sette ut dunkene så nær tømmingstidspunkt som mulig.
 • Allier deg gjerne med nabo som kan ta inn avfallsdunkene om du ikke er hjemme.

Snø du skuffer fra egen grunn ikke kan legges på offentlig vei eller fortau.

Du er ansvarlig for å fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.

Barn og brøyting

Det er viktig at barna bruker refleks og synbart tøy.

Aking

Mange barn synes det er gøy å ake, og noen ganger brukes offentlig vei som akebakke. Det kan på mange steder være svært farlig. Bilveier er ikke et egnet sted for aking, og vi må advare sterkt mot slik bruk. Hjelp heller barna med å finne trygge akeplasser.

Snøhuler

Det å lage snøhuler kan være både morsomt og spennende. Men dessverre kan det skje ulykker der barn har gravd snøhuler i snøhauger som brøytemannskapene har lagt opp. Vær obs og velg trygge steder utenom offentlig vei for slik aktivitet.

Gult blinkende lys

Når vi brøyter og strør, bruker vi blinkende gule varsellys på bilene. Dette gjør vi for å varsle om arbeidet som pågår. Blinkende gule lys betyr derfor at alle må følge spesielt godt med.