Daniel er nytt hovedverneombud i Kristiansund kommune

Daniel Kirkenes Heggem har tatt over som hovedverneombud i Kristiansund kommune etter at Anja Alvilde Stafsnes har startet i annen jobb internt i kommunen.

Valg av hovedverneombud

Det er forskriften som omhandler organisering, ledelse og medvirkning som danner grunnlaget for hvem som skal tiltre i vervet som Hovedverneombud i en virksomhet.  

“§ 3-5. Hovedverneombudet; Til hovedverneombud kan velges enten et av verneombudene eller en annen arbeidstaker som har eller har hatt tillitsverv ved virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 6-1 (3)”.

Våren 2024 ble det gjennomført valg av nytt hovedverneombud i Kristiansund kommune i henhold til regelverket. Valget resulterte i at Daniel Kirkenes Heggem ble valgt til nytt hovedverneombud.

Nytt hovedverneombud ser frem til denne oppgaven

-Slik jeg ser det jobber vernetjenesten godt og har en sterk forankring hos oss. Partssamarbeidet mellom arbeidsgiver, organisasjoner, bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste, med flere, oppleves som produktivt og bærer preg av solide relasjoner med tydelige sunnhetstrekk. Partssamarbeid vil alltid kreve noe av de som inngår som parter i et samarbeid; åpen og ærlig kommunikasjon, tillit, respekt, ydmykhet, raushet, omsorg, situasjonsforståelse, kunnskap og klare målsettinger. Ved å innlemme disse nevnte egenskapene i et partssamarbeid, foreligger det en høy sannsynlighet for at det er mulig å høste gode resultater. Resultater som kan forme fremtiden på en positiv og utviklende måte, forklarer Daniel Kirkenes Heggem.

-Avtroppende hovedverneombud Anja har i løpet av de siste fire årene bidratt til å skape utvikling på mange fronter. Jeg vil påstå at vår virksomhet per i dag er på riktig sted når det eksempelvis gjelder samarbeid. Men vi skal aldri glemme at alle former for samarbeid og utvikling er dynamisk og krever kontinuerlig arbeid. Som nytt hovedverneombud har jeg et mål om å bygge videre på de solide fundamentene som Anja har bidratt til å produsere. Jeg lever i håpet om at mitt bidrag også etter hvert kan utgjøre en forskjell, smiler Heggem.

-Det er med ydmykhet, respekt og takknemlighet at jeg nå går inn i vervet som nytt hovedverneombud. Når jeg ser rundt meg, ser jeg en veldrevet virksomhet med en enorm kunnskapsbase og ressurser. Det er sammen vi er sterke, og det er sammen vi finner de beste løsningene for alle parter. Jeg ser frem til en tid med muligheten til å gi av meg selv og bidra i arbeidsmiljø og HMS-arbeidet etter beste evne.

-Avslutningsvis ønsker jeg å takke avtroppende hovedverneombud Anja, for god veiledning, gode råd og takk for bidrag til skapelse av utvikling. Jeg ønsker Anja lykke til og god tur videre, smiler det nytilsatte hovedverneombudet"

Lærende og givende verv

-Tiden i vervet har vært givende av mange årsaker. Jeg har lært organisasjonen å kjenne stykkevis og delt, og som helhet. Nettverket av samarbeidspartnere har vokst betraktelig, og jeg er imponert over hvilke ressurser som bor i organisasjonen vår. Læringskurven har vært bratt og tidvis krevende, men mest av alt utviklende. Ny læring fører med seg ønske om stadig større utfordringer, og for meg var det riktig å nå ta steget over i en annen rolle. Jeg har fremsnakket viktige ledelsesperspektiv de siste fire årene. Det blir spennende å se om jeg greier å innfri når jeg nå skal ha en rolle på arbeidsgiversiden selv, smiler Anja Alvilde Stavfsnes.

-Når jeg ser tilbake på tiden som hovedverneombud vil jeg særlig fremheve samarbeidet med verneombudene, og den tett dialogen vi har evnet å opparbeide gjennom gode veiledningssamtaler både i grupper og i enkeltsaker. Dette har ført til noe jeg tror er en større følelse av tilhørighet og økt rolleforståelse. Jeg sitter i dag med en ydmykhet ovenfor at jeg ble foreslått inn som kandidat for fire år siden, og er glad for alt vervet har ført med seg av utvikling og muligheter, fortsetter Stafsnes.

-Jeg vil takke arbeidsgiver for et svært godt samarbeid.  Vi har dradd i hverandre, knuffet litt og funnet felles forståelse. Stort sett med et glimt i øye, og med rom for humor og selvrefleksjon. Jeg sitter i dag med mange erfaringer om hvilke styrker som finnes på arbeidsgiversiden på overordnet nivå, og jeg kommer til å savne disse samarbeidsrelasjonene, smiler Stafsnes.

-Jeg ønsker Daniel lykke til i vervet, og håper han vokser seg inn i vervet på sin måte. Det er mange måter å løse dette vervet på, og mange veier frem til et godt samarbeidsklima. Det er ingen tvil om at organisasjonen er i en tilstand hvor alt ligger til rette for at han  skal kunne fortsette der jeg slapp, avslutter Stafsnes.

Fokus, profesjonalisering og forbedring

-Vi har hatt et strålende hovedverneombud i Anja Alvilde Stafsnes. Hun har klart å bekle rollen som hovedverneombud på en måte som både har utviklet vernetjenesten og arbeidsgiveren. Det er et helt annet fokus på vernetjenestens arbeid og viktighet i dagens organisasjon enn den organisasjonen hun tiltrådte for fire år siden. Jeg er veldig takknemlig for all den jobben hun har lagt ned hos oss, understreker kommunedirektøren.

-En velfungerende vernetjeneste og ikke minst et hovedverneombud som profesjonaliserer og kontinuerlig forbedrer vernetjenesten er viktig for oss. Ikke bare for å dokumentere at vi driver en forsvarlig virksomhet, men også som en medspiller for å utvikle virksomheten videre. Jeg ser frem til at Daniel kler denne rollen, og våre samtaler så langt tyder på at både vernetjenesten og arbeidsgiver har fått en sterk og stødig person til å ta ta dette viktige arbeidet enda nye steg, sier kommunedirektør Arne Ingebrigtsen avslutningsvis.