Data migreres til Helseplattformen

Det jobbes iherdig med opplæring og forberedelser til å ta i bruk Helseplattformen. Opplæring startet vi med for et par uker siden og i disse dager jobbes det med migrering av helsedata.

folk skjerm innendørs - Klikk for stort bildeRindal kommune har workshop sammen med Kristiansund kommune når jobben med migrering av helsedata inn i Helseplattformen gjennomføres. Ingunn Strand

Hva er migrering?

Migrering av helsedata refererer til prosessen med å flytte pasienters medisinske informasjon fra ett helseinformasjonssystem til et annet. Dette kan innebære overføring av pasientjournaler, diagnostiske resultater, medisinske bilder og annen relevant helseinformasjon fra en gammel plattform eller system til en nyere eller mer effektiv løsning. Målet med migrering av helsedata er å sikre at viktig medisinsk informasjon er tilgjengelig og korrekt i det nye systemet, samtidig som personvernet og datasikkerheten ivaretas.

Prosessen med migrering av helsedata er ofte kompleks og krever grundig planlegging, testing og implementering for å minimere risikoen for feil og tap av data. Dette kan involvere konvertering av dataformater, etablering av sikre dataoverføringsprotokoller og samsvar med relevante lover og forskrifter om personvern og datasikkerhet, som for eksempel GDPR i Europa eller HIPAA i USA.

Migrering av helsedata er viktig for å opprettholde kontinuitet i pasientbehandlingen, forbedre kvaliteten på omsorgen og legge til rette for bedre analyse og forskning innen helsevesenet. Det er også en viktig del av moderniseringen av helseinformasjonssystemer for å møte stadig økende krav til effektivitet og tilgjengelighet i helsevesenet.

Prosessen i Kristiansund kommune

I løpet av tiden frem til vi går på i november, jobbes det sammen for å flytte helsedata over til Helseplattformen. Etter planen skal all informasjon ha kommet over fra systemene som brukes i dag til Helseplattformen fredag 3.november. 

Samarbeid kommuner i mellom

I dette systemet, som i mange andre sammenhenger, samarbeider mange av kommunene om dette arbeidet med migrering. Rindal kommune har vært i Kristiansund og hatt workshop sammen med Kristiansund kommune der de har jobbet med migrering av helsedata for egne innbyggere. 

ark dame skjerm tastatur - Klikk for stort bildeTina Smalø jobber med å flytte helsedata fra systemer i Kristiansund kommune over til Helseplattformen. Alt skal være klart til Kristiansund kommune tar i bruk Helseplattformen 3.november 2023. Ingunn Strand