Enhet for legetjenester bygges opp

Enhet for legetjenester er en nyetablert enhet i vår kommune som nå er under oppbygging.Portrett av María Eugenia Domínguez Pedroso - Klikk for stort bildeNy kommuneoverlege i Kristiansund kommune, María Eugenia Domínguez Pedroso Ingunn Strand   

Struktur

Enheten skal ledes av kommuneoverlege og vil inneha minst to avdelinger. Legevakt og psykologtjeneste er de avdelingene vi ser for oss på det nåværende tidspunkt.

Vi er ferdig med rekrutteringen av kommuneoverlege og har tilsatt María Eugenia Domínguez Pedroso i denne jobben. Hun starter i jobben i november 2022.

Vi har også ansatt avdelingsleder for legevakten og det er Jeanette-Christin Hanneseth Størseth. 

Katarina Eilertsen tiltrådte som kommunepsykolog 1 den 1. september etter at Tormod Sandvik gikk over i pensjonistenes rekker. Vi jobber i disse dager med å rekruttere 2 kommunepsykologer inn i avdelingen for psykologtjenester.

Kommuneoverlege María Eugenia Domínguez Pedroso

Hun fikk sin medisinske utdannelse og spesialisering i allmennmedisin i Spania. Hun har også erfaring som rettsmedisiner både i Spania og i Portugal. Som allmennlege/fastlege i Norge har hun 4 års-erfaring på et interkommunalt legesenter for asylsøkere og flyktninger i Vestfold. Siden 2012 har hun arbeidet som arbeidsmedisiner både i offentlige og private bedriftshelsetjenester. De siste fem årene har hun jobbet som bedriftslege i Bedriftshelsetjenesten i Helse Møre og Romsdal.

Hva er din ambisjon i jobben?

Kommunen er ansvarlig for et vidt spekter av helsetjenester til sine innbyggere, og skal sørge for at de får nødvendig og forsvarlig helsehjelp med kvalitet. Jeg ønsker med min erfaring og kompetanse å være en god råd- og premissgiver slik at kommunen kan oppfylle sine forplikter etter lov og forskrifter, sier Maria.

Hva går jobben din ut på?

Jeg blir ansvarlig for strategi, planlegging, organisering og drift av enheten for legetjenester, helsefaglig rådgiver for kommunedirektør, kommunalsjefer og kommunale helsetjenester.

Jeg skal følge opp kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet i legetjenestene, være pådriver for tjenesteutvikling, delta i samarbeidsutvalg og allmennlegeutvalg samt inngå i kommunens kriseledelse og beredskapsarbeid.

Jeg ser frem til å starte i jobben i november.