Feiring av Bergan Boligfellesskap - 20 år

I forrige uke var det feiring av at Bergan Boligfellesskap var 20 år. Snitter, taler, gaver og kaker ble servert til inviterte gjester.

folk selskap bord innendørs - Klikk for stort bildeBergan Bofellesskap jubilerer. 20 år siden de startet opp. Fra venstre under tallene på veggen; Anna Neergård, Anne Brevik, Marit Nilsen Nordahl og Hilde Flatsetøy. Ingunn Strand

Bergan Boligfellesskap

Bergan Boligfellesskap, enhet Psykisk Helse og Rus, ble stiftet september 2003 og er et boligfellesskap med 16 leiligheter.

-Vi tilbyr blant annet rehabilitering som vi ser et økende behov for ift ungdom. Målgruppen for tilbudet er mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk i alder fra 18 år og oppover. Leilighetene er private og leies av den enkelte av kommunen, forteller avdelingsleder Marie Olsson Lindvåg

Mor Bergan - Marit Nilsen Nordahl

Mor Bergan snakket om hvordan det har vært å være med fra starten.

-Det har vært en spennende reise her på Bergan Boligfellesskap. Med 16 leiligheter, har vi vært med på å forme vår egen arbeidsplass, og det var en stor dag å ta dem i bruk for akkurat 20 år siden. Eldre og yngre respekterer hverandre, og det skaper virkelig en unik atmosfære. Vi er heldige som har så godt skolerte kollegaer.

- Det å flytte for seg selv er en stor ting. En av de som bodde her tidligere, hadde til og med en liten jubel-episode da han fant sitt eget telefonnummer i telefonkatalogen for første gang. Slik er livet her – små gleder betyr mye for oss.

-Arbeidsmoralen er høy, og vi tar vare på hverandre både på jobb og privat. Å skape et godt arbeidsmiljø har alltid vært en prioritet. Bergankulturen her er noe helt spesielt. Vi er en tverrfaglig gruppe på 15 ansatte som alltid sprer mye godt humør. Latter og glede står høyt på vår agenda. Selv skogen rundt oss er lattermild. 

Markering

Markeringen av denne dagen fikk tidligere beboere, nåværende beboere, tidligere medarbeidere, nåværende medarbeidere, kommunedirektør og kommunalsjef delta i. Et godt sted å være for alle er viktig å markere. Og musiker Stian Åkvik bidro med flott musikk.