Felles rådsmøte i Bakgården ungdomshus mandag 18. mars

Mandag 18. mars samlet rådene i Krisitansund kommune seg til et felles rådsmøte på initiativ fra Ungdomsrådet, som inviterte Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne til møte i Bakgården ungdomshus. 

Bakgrunnen er at rådene har funnet ut at de har en del felles utfordringer. Derfor ville det være hyggelig å bra om rådene kunne bli bedre kjent, og se på muligheter for samarbeid. 

Formålet med møtet var å bli kjent med hverandre, og de oppgavene og fokusområdene de forskjellige rådene har. I tillegg hadde de gruppearbeid hvor de tok for seg en case. Casen var hvordan man kan tilpasse for eksempel et kulturhus til alle personer uavhengig av alder og eventuell funksjonsnedsettelse. Resultatene ble presentert for hele forsamlingen av ungdommene i hver gruppe. 

Foreløpig er det ikke planlagt et nytt felles møte, men alle rådene opplevde arrangementet som bra og nyttig, så vi skal ikke se bort ifra at det blir en reprise.