Foreslå navn på den nye barneskolen i Kristiansund

Bystyret i Kristiansund har vedtatt bygging av ny barneskole for Dalabrekka og Goma. Skolen vil ha inntil 400 elever og vil være den største barneskolen i Kristiansund. Den er lokalisert på Goma.

Bygginga av den nye skolen er i gang, og vil bli ferdig til innflytting  høsten 2025. Vi ønsker nå å få inn forslag til navn på den nye skolen. Forslag må sendes innen 10.03.24, via skjemaet i denne artikkelen.

Mange av skolene i Kristiansund har navn etter områdene de ligger i, men det er ikke en eksisterende beslutning om navngiving for skoler.

Kriterier ditt forslag må følge

Navnet må

  • være passende for en barneskole
  • ha betydning for nærområdet/opptaksområdet (Kristiansund)
  • være norsk
  • Navnet kan for eksempel være koblet til stedet, sjø, natur eller annet.

Elevene til den nye skolen kommer fra opptaksområdet til nåværende Dalabrekka og Goma skole.

Den nye skolen er skreddersydd for danning og utdanning. Den vil være en åpen og inkluderende skole, ha mangfold av aktiviteter, nærmiljøsone innendørs og et stort, tilgjengelig og mangfoldig uteområde som også er knyttet sammen med Folkeparken. Skolen vil ha en høy miljøstandard med energi fra brønner i fjell, solenergi og være passivhus. Skolen er tilpasset naturmangfold i nærområdet, og har en fantastisk utsikt til hav, himmel og horisont.

Send inn ditt navneforslag

Kristiansund kommune inviterer alle interesserte til å komme med forslag til navn på den nye skolen. Elevene på Dalabrekka og Goma skole vil også være engasjert i arbeidet med navn.

Forslag kan sendes til Kristiansund kommune innen 10.03.24.

 Forslag vil bli bearbeidet av kommunalsjef oppvekst i dialog med skolen, og lagt fram til Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur for beslutning i mars 2024.

Olaug Haugen, kommunalsjef oppvekst